Utveckling av uppfinningar

Utveckling av uppfinningar

Företagskunder kan erbjudas NTM-centralens utvecklingstjänster för små- och medelstora företag. Genom att utnyttja dem vill man lotsa företaget i att kommersialisera uppfinningen och bygga upp en ny framgångsrik affärsverksamhet. Som en del av dessa tjänster kan man bl.a. låta göra utredningar om nyhetsvärdet, marknadsundersökningar eller utredningar i anknytning till produktionen. 

Man kan ansöka om finansiering från Business Finland att utveckla sin uppfinning och innovativ idé som affärsverksamhet.

Från regionerna

Keksinnön kehittäminen - Kaakkois-Suomi

Asiantuntija Toivo Venäläinen (Business Finland) palvelee keksintöasioissa Kaakkois-Suomen alueella. Hän on tavattavissa ennakkoon sopien. Tehtävinä ovat mm. keksintöihin liittyvät arviointi- ja selvitystehtävät, suojaus-, rahoitus- ja muu neuvonta.

Yhteystiedot:
Toivo Venäläinen, p 0295 055 280, toivo.venalainen@tekes.fi


Uppdaterad