Utveckling av uppfinningar

Utveckling av uppfinningar

Företagskunder kan erbjudas NTM-centralens utvecklingstjänster för små- och medelstora företag. Genom att utnyttja dem vill man lotsa företaget i att kommersialisera uppfinningen och bygga upp en ny framgångsrik affärsverksamhet. Som en del av dessa tjänster kan man bl.a. låta göra utredningar om nyhetsvärdet, marknadsundersökningar eller utredningar i anknytning till produktionen. 

Man kan ansöka om finansiering från Business Finland att utveckla sin uppfinning och innovativ idé som affärsverksamhet.

Från regionerna

Keksinnön kehittäminen - Varsinais-Suomi

Keksintöasioissa neuvoo innovaatioasiantuntija Tapio Järvensivu, Business Finland
tapio.jarvensivu@businessfinland.fi, puh. 0295 055 229.


Uppdaterad