Projekt för utveckling av landsbygden

Med hjälp av landsbygdens projektstöd gör man landsbygden till en bättre plats för att bo, leva och driva företag. Har du en idé för att öka trivseln i din egen region? 

Landsbygdsfonden kan komma till hjälp om du vill förbättra bredbandsuppkopplingen i din hemby eller utveckla tjänsterna som erbjuds där, öka hobbymöjligheterna på området, rusta upp ett kultur- eller naturobjekt eller förstärka nätförbindelsen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten gör det bland annat möjligt att ordna utbildning för landsbygdens invånare och företag eller att presentera nya produktionsmetoder.

Ansökan om finansiering görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Det lönar sig emellertid att börja med att ta kontakt med den egna regionens NTM-central eller Leader-grupp.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020 on nimeltään Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020. Suunnitelma perustuu valtakunnalliseen maaseutuohjelmaan sekä alueellisiin vahvuuksiin, voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Kehittämissuunnitelmaa toteutetaan mm. myöntämällä rahoitusta hankkeisiin, joilla lisätään tietoa ja osaamista, vahvistetaan yrittäjyyttä ja kehitetään toimintaympäristöä.

Kehittämishankkeilla voi toteuttaa monia ideoita, jotka parantavat maaseudun elinkeinoja, palveluja ja elämänlaatua. Tuloksista hyötyvät maa- ja metsätalousyrittäjät sekä muut maaseudun yrittäjät ja asukkaat.

Hanketukea voivat hakea julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Sitä voidaan myöntää esimerkiksi työntekijöiden palkkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin tai ostopalveluiden hankintaan, matkakustannuksiin, yhteisten tilojen kunnostamiseen tai rakenteiden rakentamiseen.

Kehittämishanke voi olla:

  • Koulutusta ja/tai tiedotusta
    (koulutushanke tai tiedonvälityshanke)
  • Yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseksi
    (Yhteistyöhanke)
  • Maaseudun palvelujen ja kylien kehittämistä tai investointeja
    (Yleishyödyllinen kehittämis- tai investointihanke)

Tuen määrä on 60 – 100 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Tukitaso riippuu hanketyypistä ja sisällöstä. Tuki maksetaan jälkikäteen, joten välirahoitusta tarvitaan.

Hankkeen toteuttamisen voi aloittaa heti, kun olet saanut ELY-keskukselta ilmoituksen, että hakemuksesi on tullut vireille. Toteutat hanketta omalla riskilläsi siihen saakka, kunnes olet saanut rahoituspäätöksen. ELY-keskus kutsuu hankeen edustajan hankkeen alussa aloituspalaveriin, jossa käydään läpi rahoitusta koskevat ehdot ja ohjeet.

Hyvä viestintä on onnistuneen hankkeen edellytys. Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tuensaajan viestintäohje (maaseutu.fi)

Tutustu Pohjois-Savossa rahoitettuihin kehittämishankkeisiin (pdf, 832 kt)

Kysy lisää maaseudun kehittämishankkeista


Uppdaterad