Kasvupalvelupilotit

ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa on kevään 2018 aikana tehty suunnitelmat yli 20 erilaiseen pilottiin. Näistä 15 keskittyy henkilöasiakkaiden palveluihin, ja valtaosassa kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat. 
 
Muitakaan asiakasryhmiä ei ole unohdettu. Pilotteja on suunniteltu myös ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiakkaille, alle 30-vuotiaille sekä kotoutuville maahanmuuttaja-asiakkaille. 

Kasvupalvelupiloteista neljä keskittyy yrityspalveluihin. Teemoina ovat mm. sujuvat ja tasa-arvoiset palvelupolut, yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen ja yrityspalveluiden sopimusmallit. Lisäksi neljässä pilotissa keskitytään erityisesti yritysten työvoiman saatavuuteen. 

Tavoitteena on, että pilotit käynnistyvät alkuvuodesta 2019.  

Ajankohtaista pilottivalmistelussa 

Från regionerna

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.