Pohjois-Savon kasvupalvelupilotti

Kohti kasvupalveluja – Pohjois-Savon kasvupalvelupilottikokonaisuus

Kasvpalvelupilottikokonaisuudella valmistaudumme maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen. Kehitämme ja kokeillemme seuraavia asiakokonaisuuksia:

Valinnanvapauspilotti

Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien alueella kokeillaan yksityisen palvelutuotannon mahdollisuuksia tuottaa kustannustehokkaita ja vaikuttavia työvoimapalveluita. Pilotti kestää kaksi vuotta.

Pilotissa kokeilemme sitä, että valittujen kuntien alueella työnhakija-asiakkaiden työllisyyspalveluista vastaavat erikseen valittavat yksityiset palveluntuottajat TE-toimiston sijaan.

 • Asiakkaat voivat valita itselleen sopivan palveluntuottajan ja palveluntuottajille maksetaan vaikuttavuusperusteisesti.
 • Palveluntuottaja vastaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista ja asiakaan palveluprosessista.
 • TE-toimisto tuottaa kokeilun aikana asiakkaan tarvitsemat viranomaispalvelut, jotka liittyvät mm. asiakkaan oikeuteen työttömyysetuuteen.

Kehitämme julkista TE-palvelua tehokkaaksi ja asiakaslähtöiseksi julkiseksi palveluntuottajaksi ja viranomaiskumppaniksi

Kehittämiskokonaisuudessa TE-toimisto uudelleenorganisoidaan kilpailukykyisten julkisten palveluiden ja viranomaistehtävien tuottamiseksi.

 • Mallinnamme ja toteutamme palvelutuotannon ja viranomaistehtävien eriyttämisen.
 • Organisoimme palvelutuotannon tehokkaan ja asiakaslähtöisen (liike)toimintamallin pohjalta.
 • Määrittelemme palvelutuotannon tavoitteet kasvupalvelu-uudistus huomioiden (tulokset, vaikuttavuus ja kustannukset).
 • selvitämme Messi/MessiLive.fi –konseptin yhtiöittämisen ja muun mahdollisen palvelutuotannon. yhtiöittämisen laajuuden ja sisällön ottaen huomioon kasvupalvelu-uudistuksen asettamat reunaehdot.

Sopimuksellinen yhteistyö/allianssi

Laadimme Kuopion kaupungin kanssa sopimuksen heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. Sopimuksellisen (strategisen) yhteistyömallin pohjana on Kuopion kaupungin työllisyys- ja sosiaalipalvelun sekä TE-hallinnon/tulevien kasvupalvelujen yhdistävät teemat.

 • Pilotin kohderyhmänä on noin 3000 heikommassa työmarkkina-asemassa olevaa työnhakijaa.
 • Tavoitteena on tuottaa ja järjestää yhteisille asiakkaille palveluita yhdessä uudenlaisen, strategisen yhteistyömallin pohjalta.
 • Yhteistyömallissa hyödynnetään ja jatkokehitetään alueellisten työllisyyskokeilujen hyviä käytäntöjä ja palvelukokonaisuuksia.

Yhteyshenkilöt

 • Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Soile Lahti, Pohjois-Savon TE-toimisto

Från regionerna

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.