Kantatien 79 yleisuunnittelu Kittilän keskustassa, Kittilä - Lappi

Kittilän taajamakeskustan yleissuunnitelma on valmistunut.

Kantatie 79 on osa Luoteis-Lapin päätieverkkoa sekä taajaman ainoa etelä-pohjoissuuntainen liikenteen välittäjä. Kantatie on samalla myös Kittilän keskustan tärkein kauppakatu.

Yleissuunnitelman tavoitteena on liikenteen sujuvuuden, liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen. Myös taajamakuvaan ja keskustan liikenneympäristön viihtyvyyteen kiinnitetään huomiota.

Valmistunut yleissuunnitelma on ollut maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä. Hyväksymiskäsittely odottaa Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan valmistumista. 

Lisätietoja

Suunnitteluinsinööri Ulla Alapeteri puh. 0400 297 661

Uppdaterad

Genvägar