› Tillbaka till den grafiska version

Fiskerihushållning

NTM-centralen en regional myndighet som ansvarar för fiskeriärenden. NTM-centralernas uppgifter omfattar:

 • Illustrationsbildallmän bevakning av fiskeriintresset i miljötillståndsprocesser
 • uppgifter som hänför sig till fiskeriekonomiska förpliktelser
 • styrning och övervakning av verksamheten i fiskeriområdena
 • beslutande om tillstånd och förbud enligt lagen om fiske
 • fiskeriekonomisk restaurering av vattendrag
 • utveckling av fritidsfisket och fisketurismen
 • finansiering för fiskerinäringen
 • främjande av yrkesfisket och uppföljning av fångsterna i havsområdet
 • övervakningsuppgifter enligt lagen om fiske och den europeiska gemensamma fiskeripolitiken

Aktuellt

Administrationen av fiskeriuppgifterna är sedan 1.1.2015 koncentrerad till tre NTM-centraler. Det påverkar inte kundservicen, utan NTM-centralernas fiskeritjänster finns tillgängliga vid samma kontor som tidigare.

 • NTM-centralen i Egentliga Finland, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.
 • NTM-centralen i Norra Savolax, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland.
 • NTM-centralen i Lapland, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Experter

Regional information

Fiskerihushållning  - Egentliga Finland och Satakunta

Egentliga Finlands NTM-centrals fiskeritjänster täcker fiskeriärenden också på Satakunta NTM-centrals område. NTM-centralen tillhandahåller finansierings- och utvecklingstjänster för yrkesfiskare och vattenbruks- och fiskförädlingsföretagare. Utöver det finansieras också fiskehamnsprojekt samt utvecklings- och pilotprojekt för branschens yrkeskår. NTM-centralens fiskeritjänster ansvarar också för andra uppgifter som anknyter till den gemensamma fiskeripolitiken, bevakningen av det allmänna fiskeriintresset, utveckling av fritidsfisket och vård och administration av fiskevatten.


Kontaktuppgifter:

Chef för fiskerihushållning Kari Ranta-aho, tfn 0295 022 650
kari.o.ranta-aho(at)ely-keskus.fi

Behandling och föredragning av EFF-stödbeslut
Anneli Malmberg, tfn 0295 022 613

Tillstånd och förbud som avses i lagen om fiske, fiskeriekonomisk restaurering av vattendrag
Leena Rannikko, tfn 0295 022 649

Övervakning och uppföljning enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik
Ari Suominen, tfn 0295 022 671  (internationellt samarbete inom fiskeövervakning med staterna längs Östersjöns kust)
Paavo Suominen, tfn 0295 022 672 (fiskearrangemang och övervakning på allmänna vattenområden och statens fiskevatten, tillstånd och förbud som avses i lagen om fiske)
Veera Lehtinen, tfn 0295 022 602

Disponering av fiskerihushållningsavgifter, fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter
styrning, övervakning och uppföljning av den regionala fiskeriförvaltningen, fisk- och kräftutsättningarBehandling och föredragning av utvecklingsplaner för branschens företag
Behandling och föredragning av EFF-stödbeslut

Ville Turta, tfn 0295 022 679

Utbetalningar
Marja-Liisa Tuominen, tfn 0295 022 753


Uppdaterad