Fiskerihushållning

NTM-centralen en regional myndighet som ansvarar för fiskeriärenden. NTM-centralernas uppgifter omfattar:

 • Illustrationsbildallmän bevakning av fiskeriintresset i miljötillståndsprocesser
 • uppgifter som hänför sig till fiskeriekonomiska förpliktelser
 • styrning och övervakning av verksamheten i fiskeområdena
 • beslutande om tillstånd och förbud enligt lagen om fiske
 • fiskeriekonomisk restaurering av vattendrag
 • utveckling av fritidsfisket och fisketurismen
 • finansiering för fiskerinäringen
 • främjande av yrkesfisket och uppföljning av fångsterna i havsområdet
 • övervakningsuppgifter enligt lagen om fiske och den europeiska gemensamma fiskeripolitiken

 

Administrationen av fiskeriuppgifterna är sedan 1.1.2015 koncentrerad till tre NTM-centraler. Det påverkar inte kundservicen, utan NTM-centralernas fiskeritjänster finns tillgängliga vid samma kontor som tidigare.

 • NTM-centralen i Egentliga Finland, som svarar för fiskeriärenden på Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland och Sydöstra Finland.
 • NTM-centralen i Norra Savolax, som svarar för fiskeriärenden på Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland och Tavastland
 • NTM-centralen i Lapland, som svarar för fiskeriärenden på Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Experter

Regional information

Pohjois-Suomen kalatalousyksiköiden osoitteet

Kainuun kalataloustoimipiste, osoite Kalliokatu 4, 87100 Kajaani

Lapin kalataloustoimipiste, Hallituskatu 3B, 96100 Rovaniemi

Pohjois-Pohjanmaan kalataloustoimipiste, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu


Uppdaterad