Fiskerihushållning

NTM-centralen en regional myndighet som ansvarar för fiskeriärenden. NTM-centralernas uppgifter omfattar:

 • Illustrationsbildallmän bevakning av fiskeriintresset i miljötillståndsprocesser
 • uppgifter som hänför sig till fiskeriekonomiska förpliktelser
 • styrning och övervakning av verksamheten i fiskeområdena
 • beslutande om tillstånd och förbud enligt lagen om fiske
 • fiskeriekonomisk restaurering av vattendrag
 • utveckling av fritidsfisket och fisketurismen
 • finansiering för fiskerinäringen
 • främjande av yrkesfisket och uppföljning av fångsterna i havsområdet
 • övervakningsuppgifter enligt lagen om fiske och den europeiska gemensamma fiskeripolitiken

 

Administrationen av fiskeriuppgifterna är sedan 1.1.2015 koncentrerad till tre NTM-centraler. Det påverkar inte kundservicen, utan NTM-centralernas fiskeritjänster finns tillgängliga vid samma kontor som tidigare.

 • NTM-centralen i Egentliga Finland, som svarar för fiskeriärenden på Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland och Sydöstra Finland.
 • NTM-centralen i Norra Savolax, som svarar för fiskeriärenden på Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland och Tavastland
 • NTM-centralen i Lapland, som svarar för fiskeriärenden på Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Experter

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela