Fiskerihushållning

NTM-centralen en regional myndighet som ansvarar för fiskeriärenden. NTM-centralernas uppgifter omfattar:

 • allmän bevakning av fiskeriintresset i miljötillståndsprocesser
 • uppgifter som hänför sig till fiskeriekonomiska förpliktelser
 • styrning och övervakning av verksamheten i fiskeområdena
 • beslutande om tillstånd och förbud enligt lagen om fiske
 • fiskeriekonomisk restaurering av vattendrag
 • utveckling av fritidsfisket och fisketurismen
 • finansiering för fiskerinäringen
 • främjande av yrkesfisket och uppföljning av fångsterna i havsområdet
 • övervakningsuppgifter enligt lagen om fiske och den europeiska gemensamma fiskeripolitiken

 

Administrationen av fiskeriuppgifterna är sedan 1.1.2015 koncentrerad till tre NTM-centraler. Det påverkar inte kundservicen, utan NTM-centralernas fiskeritjänster finns tillgängliga vid samma kontor som tidigare.

 • NTM-centralen i Egentliga Finland, som svarar för fiskeriärenden på Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland och Sydöstra Finland.
 • NTM-centralen i Norra Savolax, som svarar för fiskeriärenden på Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland och Tavastland
 • NTM-centralen i Lapland, som svarar för fiskeriärenden på Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Experter

Regional information

Kalatalous - Järvi-Suomi

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.

 

Ajankohtaista - Järvi-Suomi

Pohjois-Savon kalastusaluepäivä 2.11.2017, kutsu ja ohjelma (pdf). Tilaisuus on kaikille avoin, mutta ennakkoilmoittautuminen välttämätöntä kutsussa olevan ohjeen mukaisesti viimeistään 29.10.2017.

Uutisrysä: Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden uusin tiedostuslehti Uutisrysä on ilmestynyt kesäkuussa 2017.

Pohjois-Karjalan kalastusaluepäivät 17.-18.3.2017, ohjelma ja esitykset; Päivien avaus (Matti Sipponen), Uusi kalastuslaki, tilannekatsaus (Hannu Salo), Uuden kalastuslain mukaiset poikkeusluvat ja kalastusrajoitukset (Veli-Matti Kaijomaa), Kohti kalatalousaluetoimintaa (Risto Vesa), Uusi kalatalousaluejako (Timo Turunen), Osakaskuntien yhdistäminen (Päivi Kiiskinen), Yhteisaluelain uudistaminen (Risto Vesa), Kalastuksenvalvonnan kuulumiset (Sami Kurenniemi), Uusi sähköinen istutuspöytäkirja, Sähi (Heli Peura), Lohikalojen merkintähankkeen tuloksia (Jorma Piironen), Järvilohiemokalojen telemetriaseuranta (Aurora Hatanpää), Kuinka kävi kalastuslupien myynnille kalastuslain kokonaisuudistumisessa? (Taina Ahosola), Kyselytutkimuksen tuloksia kalastuslain kokonaisuudistamisesta (Mervi Paajanen), Kaupallisten kalastajien kuulumiset (Jukka Pusa) ja Kalanviljelyn kuulumisia (Kari Kujala).

Etelä-Savon kalastusaluepäivä 2.2.2017, ohjelma ja esitelmät; Päivien avaus (Matti Sipponen), Puhtaasti paras, Etelä-Savo 2030 maakuntastrategia (Hanna Makkula), Kalatalouden sähköisiä palveluja kehitetään (Mikko Malin), Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla hanke, Metsähallitus (Teemu Hentinen), Kestävän kalatalouden hankkeita, Itä-Suomen kalatalousryhmä (Pekka Sahama) & Norpille turvallisten pyydysten kehittäminen (Mikko Jokela), Kalastuksenvalvonnan kokemukset ja kehittämistarpeet (Markus Rahikainen), Ehdotus uudeksi kalatalousaluejaoksi (Teemu Hentinen), Kalastusalueiden toiminnan päättäminen 2017-2018 (Rauno Jaatinen), Uuden kalastuslain mukaiset poikkeusluvat ja kiellot (Veli-Matti Kaijomaa), Täplärapu komission hampaissa (Jorma Kirjavainen) sekä Ajankohtaista nieriäkannan hoitamisesta (Irma Kolari).

Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien yhteinen kalastusaluepäivä 15.12.2016, esitelmätPäivien avaus (Matti Sipponen), Kokemuksia kalastuksenvalvonnasta (Mikko Pitkänen), Kaupallinen kalastus ja sen kehitys (Jari Pelkonen), Hyvä kalataloushanke (Janne Ruokolainen) DNA ja taimenkantojen hoito Kokemäenjoen vesistöalueella (Heikki Holsti), Miten kalatalousalueet muodostuvat (Teemu Hentinen), Uuteen kalastuslakiin siirtyminen - tilannekatsaus (Hannu Salo), Kalastuksen säätely ja poikkeusluvat (Veli-Matti Kaijomaa), Voiko kaloja metsästää (Jukka Syrjänen), Kalatalouskeskuksien ja Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön puheenvuorot; Pirkanmaan kalatalouskeskus ry (Pekka Vuorinen), Keski-Suomen kalatalouskeskus ry (Timo Meronen), Suomen vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n jäsenjärjestöt (Janne Rautanen) sekä ELY:n tietoisku (Mari Nykänen).

Maa- ja metsätalousministeriön Kalastuslakipäivät 1.-2.12.2016 (Helsinki); ohjelma ja esitelmät: Tilaisuuden avaus (Juha S. Niemelä), Kalastuslain toimeenpanon vaihe II, miten edetään? (Eija Kirjavainen), Uusi kalatalousaluejako, luonnos ehdotukseksi (Teemu Hentinen), Millaista tietoa tarvitaan tietoon perustuvassa kalavarojen käytön suunnittelussa? (Päivi Eskelinen), Kalavedenhoito-oppaan uudistaminen (Matti Salminen), Kalastuslain nojalla myönnetyt ELY:jen poikkeusluvat (Vesa Vanninen), Kalastusalueiden toiminnan loppuun saattaminen (Jenny Fredrikson), Vaelluskalojen kestävä kalastus (Petter Nissén), Kalatalouden sähköiset palvelut ja kalastusportaali, kalastusrajoitus.fi kehitys (Mikko Malin), Sähköisen istutuspöytäkirjan esittely ja järjestelmän käyttöönotto (Mikko Malin, Eevamaria Härkönen), Tuloksekkaan verkostoyhteistyön tavat (Päivi Hamarus), Kalastonhoitomaksun myyntijärjestelmän kehittäminen (Jari Haarala), Kärkihankekuulumisia Lieksanjoelta (Niilo Valkonen), Vaelluskalat kärkihankkeen tilannekatsaus (Jouni Tammi) sekä Kalojen alasvaellukset: kokemukset Pohjois-Amerikasta (Panu Orell).

Pohjois-Savon kalastusaluepäivä 27.10.2016 ohjelma ja alustukset: Päivien avaus (Matti Sipponen), Esitykset kalatalousaluejaoksi (Teemu Hentinen), Uusi kalastuslaki, tilannekatsaus (Hannu Salo), Veneluiskien rakentaminen (Timo Turunen), Veneluiskien rahoitusmahdollisuudet (Pekka Sahama), Rautalammin reitin yläosan taimenkantojen hoitosuunnitelma (Jukka Syrjänen), Uuden kalastuslain mukaiset poikkeusluvat ja kalastusrajoitukset (Veli-Matti Kaijomaa), Pitäisikö kaloja metsästää (Jukka Syrjänen), Kalastuksenvalvontaa uuden kalastuslain aikana (Terho Kauhanen), Iisalmen reitin vesivisio (Jukka Koski-Vähälä) sekä Kutsukirje kalavarojen ja kalastuksen seuranta ja ohjaus -koulutukseen (Aarno Karels).

Saimaan uhanalaiset lohikalat -sivustolta löydät mm. ajankohtaista tietoa kalastamisesta Ala-Koitajoella, Pielisjoella ja Vuoksen vesistössä.

ELY-keskus on 12.6.2017 antanut päätöksen, joka koskee kalastamista Ala-Koitajoella ja Pielisjoella vuosina 2017-2021. Uusi päätös tarkentaa ja muuttaa vuonna 2016 annettua päätöstä tietyin osin. Katso tarkemmin linkeistä: päätös (pdf) ja yhteenveto (pdf).


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela