Fiskerihushållning

NTM-centralen en regional myndighet som ansvarar för fiskeriärenden. NTM-centralernas uppgifter omfattar:

 • Illustrationsbildallmän bevakning av fiskeriintresset i miljötillståndsprocesser
 • uppgifter som hänför sig till fiskeriekonomiska förpliktelser
 • styrning och övervakning av verksamheten i fiskeriområdena
 • beslutande om tillstånd och förbud enligt lagen om fiske
 • fiskeriekonomisk restaurering av vattendrag
 • utveckling av fritidsfisket och fisketurismen
 • finansiering för fiskerinäringen
 • främjande av yrkesfisket och uppföljning av fångsterna i havsområdet
 • övervakningsuppgifter enligt lagen om fiske och den europeiska gemensamma fiskeripolitiken

 

Administrationen av fiskeriuppgifterna är sedan 1.1.2015 koncentrerad till tre NTM-centraler. Det påverkar inte kundservicen, utan NTM-centralernas fiskeritjänster finns tillgängliga vid samma kontor som tidigare.

 • NTM-centralen i Egentliga Finland, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.
 • NTM-centralen i Norra Savolax, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland.
 • NTM-centralen i Lapland, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Experter

Regional information

Kalatalous - Järvi-Suomi

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.

 

Ajankohtaista - Järvi-Suomi

Uutisrysä: Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden uusin tiedostuslehti ilmestynyt heinäkuussa 2019. Tutustu lehteen tästä linkistä (pdf)

Etelä-Savon kalastusaluepäivä 10.1.2019; kutsu ja ohjelma sekä esitykset; Päivien avaus ja kalastuslain muutosesitys (Teemu Hentinen), Muisteluita kalastusalueiden alkuvuosilta (Jorma Tiitinen), Uusien kalatalousalueiden toiminnan aloittaminen ja rahoitus (Hannu Salo), Rahoitusta internet-sivujen perustamiseen ja järvikalastuskohteiden markkinointiin (Jouni Kivinen), Kalatalousalueiden toimintaa tukevat tietojärjestelmät (Mikko Malin), Osakaskuntien yhdistäminen etenee vauhdilla (Jouni Kivinen), Nostetta järvikalasta (Pekka Sahama), Mikä on vähän hyödynnettyjen kalalajien saalispotentiaali (Timo Ruokonen), Kaupallisen kalastuksen edistämistoimet (Henna Majuri) ja Keskeiset kalastuksen kehittämistoimet Etelä-Savossa (Teemu Hentinen).

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kalastusaluepäivä 23.11.2018, ohjelma sekä esitykset; Kalatalouden ajankohtaiset asiat ja kalastuslain muutosesitys (Jorma Kirjavainen), Kalastusalueen toiminnan purkaminen (Jenny Fredrikson), Kalatalousalueen ensimmäinen kokous ja vuosi (Hannu Salo), Mikä on KALPA? Kalatalousalueille uusi työkalu (Ismo Kolari), Mikä on vähän hyödynnettyjen kalalajien saalispotentiaali? (Timo Ruokonen) sekä Työkaluja käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan: hoito-opas, käyttö- ja hoitosuunnitelman runko ja pilottihanke Päijänteellä (Matti Salminen).

Pohjois-Savon kalastusaluepäivä 31.10.2018, kutsu ja ohjelma sekä esitykset: Avaus (Timo Takkunen), Kalatalousalueiden toimintaa tukevat tietojärjestelmät (Mikko Malin), Kalastusalueiden toiminnan purkaminen ja kalatalousalueen alku (Hannu Salo), Kalastusopastoiminnasta (Janne Parviainen), Nostetta järvikalasta (Pekka Sahama) ja Kalastusalueiden ohjaustyössä 1985-2010 (Heikki Oksman).

Pohjois-Karjalan kalastusaluepäivät 16.-17.3.2018, ohjelma sekä esitykset (pdf); Päivien avaus (Timo Turunen), Lieksanjoen, Ala-Koitajoen ja Pielisjoen järvilohikuulumiset (Jorma Piironen), Kalatalousalueet ja käyttö- ja hoitosuunnittelu (Jenny Fredrikson), Kalaluonnonvarojen kestävän käytön periaatteita (Timo J. Marjomäki), Kalakantojen ja kalastuksen seuranta käytännössä (Timo J. Marjomäki), Kuhan kalastuksensäätelyn sovittaminen paikallisiin olosuhteisiin - esimerkkinä Höytiäinen (Hannu Huuskonen), Havaintoja maakunnan istutustilastoista (Heli Peura), Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja kalastuslain ajankohtaiset asiat (Hannu Salo), Poliisi ja kalastuksenvalvonta (Matti Honkanen), Metsähallitus ja erävalvonta (Markus Rahikainen), Kaupallisten kalastajien kuulumiset (Jukka Pusa) sekä Kalanviljelyn kuulumisia (Kari Kujala).

 

Saimaan uhanalaiset lohikalat -sivustolta löydät mm. ajankohtaista tietoa kalastamisesta Ala-Koitajoella, Pielisjoella ja Vuoksen vesistössä.


Uppdaterad