Underhåll och lagning av kabel eller ledning

Om du behöver arbeta på vägområde för att underhålla eller laga en befintlig, avtalsenlig kabel måste du söka arbetstillstånd. Skicka ansökan jämte trafikdirigeringsplaner till Birkalands NTM-central.

REGIONAL INFORMATION

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).