Tiehankkeet - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueilla.

Väylä (Väylävirasto) vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiehankesivut ovat siirtyneet vuoden 2019 alusta Väylän (Väylävirasto) hankesivustolle, josta ne löytyvät maakunnittain. 

Suunnitteluhankkeet Etelä-Karjala

https://vayla.fi/etela-karjalassa-suunnitteilla

-------------------------------------------------------------

Suunnitteluhankkeet Kymenlaakso

https://vayla.fi/kymenlaaksossa-suunnitteilla

-------------------------------------------------------------

Rakenteilla olevat tiehankkeet

-------------------------------------------------------------

Valmistuneita tiehankkeita

Uppdaterad