› Tillbaka till den grafiska version

Kuvituskuva / Illustrationsbild

Publikationer, logo och grafiska anvisningar

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:

Publikationer

NTM-centralernas publikationer sparas i det digitala publikationsarkivet Doria:

NTM-centralernas publikationsserierna heter:

  • Livskraft i regionen
  • Rapporter
  • Guide
  • Utsikter.

De regionala NTM-centralernas publikatiossidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Julkaisut - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisut vuodesta 2012 alkaen on tallennettu Doria -julkaisuarkistoon

www.doria.fi/ely-keskus.fi

Keski-Suomen ELY-keskuksen tukemat opinnäytetyöt:

 

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela