Upphandling av kollektivtrafik

Om NTM-centralen anser att kollektivtrafiktjänsterna bör anordnas i större omfattning, mer tillförlitligt, mer högklassigt eller förmånligare än marknadsvillkoren ger upphov till, fattar myndigheten beslut om att kollektivtrafiktjänsterna anordnas i enlighet med EU:s trafikavtalsförordning. I praktiken innebär detta konkurrensutsättning av kollektivtrafiktjänsterna. Kollektivtrafiktjänsterna kan konkurrensutsättas med ett koncessionsavtal i enlighet med transportservicelagen och EU:s trafikavtalsförordning eller med en s.k. bruttomodell enligt upphandlingslagen.

NTM-centralerna anskaffar tillsammans med kommunerna kollektivtrafik som överskrider kommungränserna.

Upphandlad trafik är regelbunden persontrafik, tillgänglig för alla, och den sköts på basis av köpeavtalet. Innan man köper en tjänst ska man ordna en anbudstävling. Kommunerna kan också självständigt köpa kompletterande trafik inom kommungränserna.

Dokumentmallar för upphandling

NTM-centralerna har tillgång till nationellt framtagna dokumentmallar för upphandling.

Det bör observeras att man i dokumentmallarna iakttar det upphandlingsförfarande som föreskrivs i transportservicelagen och som endast kan iakttas av behöriga myndigheter inom kollektivtrafik, inte av vanliga kommuner. Trots att malldokumenten har utarbetats för NTM-centralernas behov kan man till exempel utnyttja kraven gällande materiel och biljett- och betalningssystem i ännu större utsträckning. Dokumentmallarna kommer ännu till vissa delar att specificeras under höstens gång och ersätts då av nya versioner på de här webbsidorna.

Från regionerna

Joukkoliikenteen hankinnat - Keski-Suomi

ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa avoimen joukkoliikenteen palveluja eri liikenteenharjoittajilta. Viralliset hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:sta.

 

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

 

Käynnissä olevat hankinnat:

 

Päättyneet hankinnat:

KESELY/455/2019 Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/2

KESELY/39/2019 Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/1

Aiemmat tarjouskilpailut:

2017
Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 1/2017:

Tarjouskilpailuasiakirjat 1/2017
Hankintapäätös 1/2017

2016
Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2/2016:

Tarjouskilpailuasiakirjat 2/2016
Hankintapäätös 2/2016

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 1/2016:
Tarjouskilpailuasiakirjat 1/2016
Hankintapäätös 1/2016

2015
Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2/2015:

Tarjouskilpailuasiakirjat 2/2015
Hankintapäätös 2/2015

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 1/2015:
Tarjouskilpailuasiakirjat 1/2015
Hankintapäätös 1/2015

 


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

På andra webbplatser

ALUEELLISET LINKIT

OIKOPOLUT

Järjestämistapapäätös (pdf, 16 kt)