Kollektivtrafik

NTM-centralerna sköter tillgången på kollektivtrafiktjänster och skapar förutsättningar för att kollektivtrafiken ska fungera och löpa smidig EU:s förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg och den nationella kollektivtrafiklagen reglerar villkoren för kollektivtrafiken.

NTM-centralerna fastställer servicenivån i kollektivtrafiken i samarbete med andra aktörer inom området, anskaffar trafiktjänster och beviljar tillstånd för linjebaserad och anropsstyrd kollektivtrafik till 30.6.2018. NTM-centralerna sköter även om uppgifter i anknytning till den statliga finansieringen av kollektivtrafiken.

Behoven inom kollektivtrafik beaktas i all trafikplanering. Målet är att förbättra hållplatsutrustningen och utveckla vinterunderhållet av vägarna för att möta kollektivtrafikens behov. Dessutom ska NTM-centralerna se till att resekedjorna fungerar bättre genom att förbättra anslutningsparkeringen och förbindelserna till hållplatserna.

REGIONAL INFORMATION

Yhteystiedot joukkoliikenneasioissa Uudenmaan ELY-keskuksessa

Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa, että joukkoliikenneasioissa Uudenmaan ja Hämeen alueita koskevissa asioinneissa tulee käyttää seuraavia yhteystietoja

postiosoite: PL 36, 00521 Helsinki
käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
sähköpostiosoite joukkoliikenneryhmä: info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi

 

 


Uppdaterad

ta kontakt

  • Trafikens kundservice 0295 020601 mån-fre,  kl. 9-14 (lna/mta)
  • trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi
  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h