Kollektivtrafik

NTM-centralerna sköter tillgången på kollektivtrafiktjänster och skapar förutsättningar för att kollektivtrafiken ska fungera och löpa smidig EU:s förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg och den nationella kollektivtrafiklagen reglerar villkoren för kollektivtrafiken.

NTM-centralerna fastställer servicenivån i kollektivtrafiken i samarbete med andra aktörer inom området, anskaffar trafiktjänster och beviljar tillstånd för linjebaserad och anropsstyrd kollektivtrafik till 30.6.2018. NTM-centralerna sköter även om uppgifter i anknytning till den statliga finansieringen av kollektivtrafiken.

Behoven inom kollektivtrafik beaktas i all trafikplanering. Målet är att förbättra hållplatsutrustningen och utveckla vinterunderhållet av vägarna för att möta kollektivtrafikens behov. Dessutom ska NTM-centralerna se till att resekedjorna fungerar bättre genom att förbättra anslutningsparkeringen och förbindelserna till hållplatserna.

REGIONAL INFORMATION

Joukkoliikenne - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

ELY-keskus huolehtii osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja määrittelee toimivaltaisena viranomaisena joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimivaltaisina viranomaisina ovat alueella ELY-keskuksen lisäksi Joensuun, Kuopion, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, jotka vastaavat  alueensa palvelutason määrittelystä ja toteuttamisesta huomioiden myös seudulliset palvelutarpeet ja -määrittelyt. Vuoden 2012 alusta Joensuun toimivalta-alueeseen ovat kuuluneet myös Kontiolahden ja Liperin kunnat ja Kuopion toimivalta-alueeseen Siilinjärven kunta.

Waltti-kortti otettiin käyttöön kesäkuussa 2016

Waltti on joukkoliikenteen matkakortti, joka perustuu vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun. Kesäkuun 2016 alusta alkaen Waltti otettiin vaiheittain käyttöön Iisalmen, Kuopion, Joensuun ja Mikkelin kaupunkeihin suuntautuvassa maaseudun linja-autoliikenteessä.

Paikallisliikenteissä Waltti-kortti on käytössä Kuopiossa, Joensuussa, Iisalmessa ja Mikkelissä.

AIKATAULUT

Itä-Suomen Waltti-liikenteen aikataulu-, reitti- ja  lipputietoja löydät osoitteesta
www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-suomi

Matka.fi -palvelun reittioppaasta voi hakea kaikkia joukkoliikenteen aikatauluja lukuun ottamatta kaupunkien paikallisliikennettä. Palvelu on Liikenneviraston ylläpitämä:
matka.fi

Muun kuin Waltti-kaukoliikenteen aikataulut löytyvät Matkahuollon aikataulupalvelusta ja liikenteenharjoittajien omilta internet-sivuilta.
Matkahuolto

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ta kontakt

  • Trafikens kundservice 0295 020601 mån-fre,  kl. 9-16 (lna/mta)
  • trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi
  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h