Houtskärs- och Iniö tilläggsrutten

JS Ferryway Ab Ltd sköter förbindelsefartygstrafiken på Houtskärsrutten med MS Karolina och Iniötilläggsrutten med MS Satava enligt serviceavtal 2013 -2021. Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamheten angående trafiken i fråga. Intressegrupperna skall höras före tidtabellerna publiceras.

Uppdaterad