Personaltjänster

Då personalens kompetens behöver utvecklas kan man arrangera utbildning i form av samanskaffningsutbildning.

Samanskaffningsutbildning

Ett företag eller någon annan arbetsgivare kan i samarbete med arbets- och näringsförvaltningen utbilda sina nuvarande eller nya arbetstagare. I denna samanskaffningsutbildning kan också blivande företagare eller företagare som deltar i samma utbildning tillsammans med sina anställda delta. Dessutom kan hyrda arbetstagare delta i utbildningen.

I samband med anskaffning av personal hjälper NTM-centralen till med samanskaffningsutbildning. I fråga om anskaffning av personal kan även arbets- och näringsministeriets tjänst platsanmälan underlätta personalanskaffningen. Här kan arbetsgivaren meddela om lediga arbetsplatser i företaget.

Om ditt företag överväger att skaffa utländsk arbetskraft får du hjälp av arbets- och näringsbyråernas EURES-tjänster. Mer information om uppehållstillstånd finns i arbets- och näringsbyråns avsnitt om arbetstillstånd. Jobblinjens telefonservice ger råd i frågor om rekrytering, personalutveckling och förändringar i arbetsgemenskapen.

Jobblinjens telefonservice ger råd i frågor om rekrytering, personalutveckling och förändringar i arbetsgemenskapen.

 

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.