Gamla bron, Halikko

Illustrationsbild

Halikko bro är en del av landsvägsrutten som utgörs av Stora Strandvägen. På samma ställe har det funnits broar sedan medeltiden. Den nuvarande träbron byggdes 1866.

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).