Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

OBS! Katso-identifikationen avskaffas vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Regional information

Euroopan maaseuturahasto - Keski-Suomi

Keski-Suomessa maaseudun kehittämistä ohjaa Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 - 2020. Keski-Suomen maaseudun kehittämisen strategisina painopisteinä ovat  uudistuva yrittäjyys, monimuotoinen maaseutuasuminen, metsistä on moneksi ja potkua maatalousyrittämiseen.

Asiantuntijat Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Tukimateriaalia maaseuturahaston kehittämishankkeiden ja yritystukien maksatushakemusten valmisteluun:

Kehittämishankkeet:

Muistilista maksatushakemuksen täyttämiseen
Muistilista maksuhakemuksen liitteistä
Kustannusarviopohja

Yritystuet:

Muistilista maksatushakemuksen täyttämiseen
Muistilista maksuhakemuksen liitteistä

 


Uppdaterad