Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

OBS! Katso-identifikationen avskaffas vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Regional information

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttaminen Lapissa

Lapin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteinen Lapin keino -sivusto kertoo lappilaisista, jotka ovat kehittäneet yritystään tai asuinseutuaan ja saaneet rahoitusta maaseutuohjelmasta. Sivustolta löytyy myös kootusti tietoa maaseuturahaston yritys- ja hankerahoituksesta.

Maaseutuohjelman mahdollisuudet ovat käytössäsi kun haluat

  • kehittää kotiseutuasi, esimerkiksi parantaa kylän palveluita tai kunnostaa yhteisiä kokoontumistiloja
  • perustaa yrityksen tai tehdä tilan sukupolvenvaihdoksen
  • kehittää yrityksen tai tilan toimintaa
  • kouluttautua, järjestää koulutusta tai jakaa tietoa
  • panostaa maatilan kehittämiseen
  • edistää tuotantoeläinten hyvinvointia
  • parantaa ympäristön tilaa
  • etsiä uusia yhteistyökumppaneita

Maaseutuohjelmaa voi hyödyntää lähes koko Lapin maakunnassa. Maaseutuohjelman ulkopuolelle kuuluvat ainoastaan Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupunkialueet.

ELY-keskus myöntää maaseutuohjelman tukia alueellisen kehittämisstrategiansa mukaisiin painopisteisiin. Paikallisten Leader-ryhmien työ nojaa paikallisiin kehittämisstrategioihin, joiden tekemisessä ovat olleet mukana erilaiset maaseudun tahot, asukkaat, yrittäjät ja järjestöt.

Kun Sinulla on idea, ota yhteys ja kerro ideasi Lapin ELY-keskuksen tai paikallisen Leader-ryhmän asiantuntijalle.

Asiantuntijalta saat tietoa idean soveltuvuudesta maaseutuohjelman rahoitettavaksi sekä neuvoja idean jatkokehittämisestä hankesuunnitelmaksi. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä.

Lisätietoja:

 


Uppdaterad