Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

 

Regional information

Euroopan maaseuturahasto - Satakunta

Satakunnan alueellinen maaseutustrategia

Satakuntaan on laadittu oma alueellinen maaseudun kehittämisstrategia vuosille 2014-2020. Rahoitettavien yritys- ja kehittämishankkeiden tulee tukea strategian painopisteiden ja tavoitteiden toteutumista. Strategian voi ladata kokonaisuudessaan tämän sivun oikean reunan alueellisista linkeistä.

Maaseutuohjelman toteutusalue

Satakunta on kokonaisuudessaan maaseutuohjelman toteutusaluetta pois lukien Porin ja Rauman ydinkeskustat. Ohjelmasta ei näin ollen voida tukea toimenpiteitä, joista saatava hyöty kohdistuu suoraan kyseisille keskusta-alueille. Määritellyt rajat ovat yhteiset Leader-ryhmien (Karhuseutu/Pori ja Ravakka/Rauma) kanssa. Tarkat karttarajaukset löytyvät tämän sivun alueellisista linkeistä.

Hanke- ja yritystukien valintajaksot vuonna 2018

Maaseuturahaston haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Satakunnan ELY-keskus on päättänyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritys- ja hanketukien valintajaksoista vuodelle 2018 seuraavasti:

Yritystukien valintajaksot vuonna 2018 ovat:

  • 1.11.17 - 31.1.18
  • 1.2.18 - 30.4.18
  • 1.5.18 - 31.7.18
  • 1.8.18 - 31.10.18

Hanketukien valintajaksot vuonna 2018 ovat:

  • 1.11.17 – 28.2.18
  • 1.3.18 - 31.5.18
  • 1.6.18 - 31.10.18

Yritysryhmähankkeiden tukihakemukset arvioidaan sekä yritys- että hanketukien valintajaksojen mukaisesti. ELY-keskus jatkaa yritysryhmähankkeita koskevaa teemahakua, joka kestää 31.1.2019 saakka. Tänä aikana yritysryhmähankkeen hakemuksen voi jättää sekä hanketukien että yritystukien valintajakson päättymisajankohtaan. Teemahaulla pyritään vastaamaan asiakastarpeisiin ja saamaan yritysryhmähankkeiden hakeminen niin joustavaksi kuin mahdollista.

Hakeminen:

Hakemukset suositellaan toimitettavaksi sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä. Virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23.59. Valintajakson viimeisen päivän osuessa viikonloppuun tai arkipyhään, voi paperisia hakemuksia vielä toimittaa seuraavana arkipäivänä klo 16.15 asti Satakunnan ELY-keskukseen.

Määrärahat:

Satakunnan ELY-keskuksen myöntövaltuus vuodelle 2018 on noin 5,227 miljoonaa euroa, josta alueellisen strategian mukaisesti tavoitteena on kohdistaa 60 % suoriin yritystukiin ja 40 % hanketukiin. Määrärahan kohdentamisessa huomioidaan em. tavoitteen lisäksi määrärahan riittävyys jokaiselle valintajaksolle.


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela