Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

OBS! Katso-identifikationen avskaffas vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Regional information

Euroopan maaseuturahasto - Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa maaseudun kehittämistä ohjaa Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 "Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020".

Maaseudun kehittämisen kuusi painopistettä ovat:
1. perusmaatalous (maidontuotanto ja naudanlihantuotanto),
2. erikoismaatalous (marjat, vihannekset, yrtit, erikoiskasvit ja luonnontuotteet),
3. elintarvikejalostus,
4. metsäketju (puuntuotanto, bioenergia ja metsien tarjoamat ympäristöpalvelut),
5. monipuolinen maaseutuyrittäjyys (maaseudun keskeiset toimialat),
6. kestävä maaseudun aluerakenne.

Alueellisen suunnitelman toimeenpanosta vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus.

Lisäksi Pohjois-Savossa toimii kolme paikallista maaseudun kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää: Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, Kehittämisyhdistys Mansikka ry ja Ylä-Savon Veturi ry. Leader-ryhmät toteuttavat alueellaan kukin omaa maaseudun kehittämisstrategiaansa. Leader-ryhmät rahoittavat paikallisia kehittämishankkeita ja yritysten kehittämistoimia.

Pohjois-Savo on kokonaisuudessaan maaseutuohjelman toteutusaluetta lukuun ottamatta Kuopion ja Varkauden keskusta-alueita. Pohjois-Savon ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat rajanneet ne Kuopion ja Varkauden kanssa yhteisesti sopien maaseutuohjelman ulkopuolelle.

Ajankohtaista

Valintajaksot vuonna 2020

Hanke- ja yritystukien haku on jatkuvaa. Pohjois-Savon ELY-keskukseen jätetyt tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain alla olevan mukaisesti.

Yritystuet
1.-31.1.2020
1.-29.2.2020
1.-31.3.2020
1.-30.4.2020
1.-31.5.2020
1.6.-31.7.2020
1.-31.8.2020
1.-30.9.2020
1.-31.10.2020

Yritysryhmähankkeisiin sovelletaan yritystukien valintajaksoja (asetus 1174/2014 2 § 1. mom. 9. kohta).

Hanketuet
1.11.2019-31.3.2020
1.4.-30.9.2020

Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntövaltuus hanke- ja yritystukiin on vuonna 2020 noin 5,2 miljoonaa euroa.

Maatinki

Pohjois-Savon ELY-keskus järjestää kaksi kertaa vuodessa maaseutuohjelmaa käsittelevän kokouksen – Maatingin. Tilaisuus on avoin kaikille maaseudun toimijoille, keskeisille sidosryhmille ja maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuuksien tavoite on parantaa maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä käsitellä maaseutuohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat mukaan Maatinkiin!

Maatingilla on nyt myös avoin Facebook -ryhmä nimeltä Maatinki - maaseudun kehittäjille Pohjois-Savossa. Liity mukaan ryhmään Maatinki!

Lue lisää:


Uppdaterad