Europeiska fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifondens mål är att stöda fiskeribranschen. Med den finansiering som närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar från fiskerifonden stöder man främst fiskerinäringen, bl.a. investerings- och utvecklingsprojekt som gäller företagsverksamhet. NTM-centralen kan också bevilja stöd för fiskerihushållning från andra finansieringskällor som är avsedda t.ex. för affärsutveckling eller utbildning. Investeringar i fisketurism finansieras via andra finansieringskanaler.

Regional information

Euroopan kalatalousrahasto - Järvi-Suomen kalatalouspalvelut

Pohjois-Savon ELY-keskus edistää sinistä biotaloutta Järvi-Suomen alueella erityisesti Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) avulla. Rahoitusta haetaan ensisijaisesti sähköisen hakupalvelun (Hyrrä) kautta tai erillisellä tukihakemuslomakkeella.

Järvi-Suomen alueella toimii kaksi alueellista kalatalouden toimintaryhmää (LEADER).

Lisätietoja ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

 


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.