Europeiska fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifondens mål är att stöda fiskeribranschen. Med den finansiering som närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar från fiskerifonden stöder man främst fiskerinäringen, bl.a. investerings- och utvecklingsprojekt som gäller företagsverksamhet. NTM-centralen kan också bevilja stöd för fiskerihushållning från andra finansieringskällor som är avsedda t.ex. för affärsutveckling eller utbildning. Investeringar i fisketurism finansieras via andra finansieringskanaler.

Regional information

Euroopan kalatalousrahasto - Lappi

Lapin ELY-keskus vastaa kalatalousrahastoasioista Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla.

Lapin ELY-keskus myöntää rahoitusta elinkeinokalataloutta tukeviin toimenpiteisiin kalatalousrahaston tavoitteiden mukaisesti Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Rahoitusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa, Hyrrässä. Tukihakemus voidaan tehdä myös kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriön tarkoitusta varten vahvistamalla lomakkeella. Allekirjoitettu hakemus lähetetään ELY-keskukseen, josta saa myös tietoa kaikista kalataloutta koskevista tuista ja niiden hauista.

Lapin ELY-keskuksen kalatalousyksikön toimialueella toimii kolme alueellista kalatalouden toimintaryhmää.

  • Pohjoisimman Lapin kalatalousryhmä, yhteyshenkilö elinkeinokalatalouden koordinaattori Markku Ahonen, 040 704 6094, markku.ahonen(at)pll.fi
  • Perämeren kalatalousryhmä, yhteyshenkilö kalatalousaktivaattori Iiro Majuri, puh. 040 759 7505, iiro.majuri(at)oulunseudunleader.fi
  • Kainuun–Koillismaan kalaleader, kalatalousaktivaattori Tero Nieminen, 050 434 0150, tero.nieminen(at)oulujarvileader.fi

Uppdaterad