eUrakka

NTM-centralerna använder den elektroniska entreprenadtjänsten eUrakka i en stor del av de upphandlingar som gäller väghållningen.

När man använder eUrakka är anbudsbegäranmaterialet i ett projekt såvitt möjligt lagrat i sin helhet i den elektroniska entreprenadtjänsten. Anbuden lämnas också i elektronisk form genom att man lagrar dem med alla bilagor i den elektroniska entreprenadtjänsten.

Eftersom elektronisk underskrift ännu inte används skickas brev med anbudsbegäran till tjänsteleverantörerna också i pappersversion och leverantörerna lämnar sitt anbud på en sammandragsblankett i pappersversion.

I vissa projekt krävs det fortfarande att man lämnar anbudsmaterialet också eller enbart i pappersversion. Sådana förfaranden nämns alltid i anbudsbegäran.


Användaridentifikation av den projektansvariga

Entreprenadtjänsten eUrakka finns tillgänglig för tjänsteleverantörer via Trafikverkets serviceportal Extranet. För att man ska kunna ta Extranet i bruk behövs en identifikation, som tjänsteleverantören får efter att ha ingått ett avtal om användarrättigheter. Användarrättigheter får man genom att kontakta den projektansvariga, som nämns i anbudsbegäran.

Ifall tjänsteproducenten redan har ett Finnranet/Extranet-avtal räcker det att anmäla de personer som behöver rättigheterna för respektive projekt.

En normal internetförbindelse är tillräcklig för eUrakka. Beställaren svarar för de informationstekniska arrangemangen i entreprenadtjänsten, för brukskostnaderna och för kostnader i samband med utnyttjandet av datatekniken.  Leverantören svarar för sin egen internetförbindelse och för de kostnader användningen medför.

Ge respons

Du får veta mera av kontaktpersonerna för NTM-centralernas eUrakka. Till dem kan du också ge din respons. Responsen från tjänsteleverantörerna är synnerligen viktig när vi utvecklar den elektroniska entreprenadtjänsten.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela