› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: EU-finansiering.

Europeiska unionens regional- och strukturpolitik syftar till att balansera medlemsstaternas regionala skillnader och utjämna deras strukturproblem. Regional- och strukturpolitiken finansieras med medel från de olika EU-fonderna. Projekten ska också alltid ha nationell delfinansiering. NTM-centralen har en betydande roll när det gäller att bevilja EU-finansiering och utveckla regionen.

NTM-centralerna beviljar stöd från följande fonder under programperioden 2014 - 2020:

  • Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. För projekt som är förenliga programmet söks finansiering under separat fastställda ansökningstider, i allmänhet två gånger om året. Noggrannare uppgifter om ansökningstiderna och innehållen i ansökningarna finns i webbtjänsten rakennerahastot.fi. Ansökningarnas innehåll varierar enligt storområde (Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland).

För utveckling av företag beviljas direkta företagsstöd (utvecklingsunderstöd till företag) och utvecklingsbidrag för företagens verksamhetsmiljö. Utvecklingsbidrag till företag kan ansökas kontinuerligt av företagen. De regionala finansieringsriktlinjerna och ansökningsanvisningar:

 Stöd för företagens verksamhetsmiljö söks under ansökningstider som fastställs av myndigheterna och som läggs ut i webbtjänsten rakennerahastot.fi.

Ansökan om landsbygdsfondens företags- och projektstöd samt lantgårdarnas investerings- och startstöd är fortgående, men ansökningarna avgörs separat för varje ansökningsperiod. Information om ansökningsperioderna finns hos NTM-centralen och Leader-gruppen för varje område.

Företag, organisationer och andra kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt i enlighet med målen från Europeiska havs- och fiskerifondens Finlands verksamhetsprogram 2014–2020. Ansökan om fiskerinäringens investeringsstöd är i princip fortgående.  Stöd ur Ejflu (jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt havs- och fiskerifonden söks elektroniskt i Hyrrä-systemet.

NTM-centralen ger också råd om andra kanaler för finansiering och nätverksskapande som Europeiska unionen kan erbjuda.

Regional information

EU-rahoitus - Kainuu

Ajankohtaista

Rakennerahastot.fi -sivuilta löytyy kootusti rakennerahastoihin liittyvää tietoa. Sivuston Pohjois-Suomen alueosiosta löydät erityisesti Pohjois-Suomea koskevaa rakennerahastotietoa, ml. ajankohtaiset tapahtumat ja hakuajat, asiantuntijoiden yhteystiedot sekä Pohjois-Suomen rakennerahastorahoittajien yhdessä toimittaman sähköisen uutiskirjeen tilausohjeet.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hakuohjeisiin: Pohjois-Suomen hankehaut ja hakuajat (rakennerahastot.fi)

Pohjois-Suomen rakennerahaston uutiskirjeeseen pääset tutustumaan tästä: Pohjois-Suomen rakennerahastojen uutiskirje (rakennerahastot.fi)

EU-rahoituksen toteuttaminen Kainuussa

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sekä kansallisten rahoitusvälineiden kesken pyritään rahoitettavien toimien täydentävyyteen. Usein hankkeet sisältävät elementtejä, jotka soveltuvat useamman rahoitusvälineen kautta rahoitettavaksi. Näissä tapauksissa rahoitusohjelma valitaan pääsääntöisesti hankkeen ensisijaisen tavoitteen ja toiminnan mukaisesti.

Kainuun ELY-keskuksen alueella toteutetaan Manner-Suomen yhtä yhteistä rakennerahasto-ohjelmaa, joka käsittää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" - Suomen rakennerahasto-ohjelma on hyväksyttävänä Euroopan komissiossa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle on lisäksi tehty ohjelmaa täydentävä alueellinen suunnitelma.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoitusasioissa Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa. Vaikka päätöksenteko on keskitetty, säilyvät asiantuntijat ja asiakaspalvelu alueilla ennallaan. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksessa omissa maakunnissaan.

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaukset

Kainuun ELY-keskus julkaisee säännöllisesti katsauksia rahoitetuista projekteista ja hankkeista. Katsausten alussa esitellään tarkemmin aina yksi rahoitusta saanut kohde.


Uppdaterad