Työstä tuottavuutta ja hyvinvointia – Etelä-Savo

Työstä tuottavuutta ja hyvinvointia  - Etelä-Savo -hanke oli ELY-keskuksen itsetoteuttama Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama maakunnallinen koordinaatio-, aktivointi- ja ohjaushanke. Hanke toimi osana alueen Työelämä2020 –verkostoa yhteistyössä Etelä-Savon työelämäverkoston, työelämän kehittäjien ja alueen yrittäjien kanssa. Hankkeen kesto oli 1.1.2016-31.12.2017.

Hankkeen tavoitteet:

  • Lisätä työelämän kehittämiseen liittyvien toimintojen ja hankkeiden keskinäistä verkostoitumista Etelä-Savossa
  • Lisätä yrityspalveluverkostojen osaamista tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisessa parantamisessa
  • Aktivoida yrityksiä työelämän kehittämiseen
  • Ohjata yrityksiä työelämän kehittämistä tukeviin palveluihin

Kohderyhmät:

  • Sidosryhmät (Työelämä 2020- ja yritysneuvojaverkostot)
  • Yritykset

Keinot:

  • Järjestämme erilaisia aiheeseen liittyviä aktivointi- ja verkottumistilaisuuksia yrittäjille ja organisaatioille (Ideoita ja aiheita otetaan vastaan!)
  • Rakennamme hankkeen aikana viestintäkokonaisuuden tukemaan eteläsavolaisten työelämän kehittäjien työtä sekä tarjoamaan mm. ajankohtaista tietoa hyvistä työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvoinnin (TTT) käytännöistä ja rahoitusmahdollisuuksista yrittäjille
  • Aktivoimme yritysneuvojia ottamaan myös työn tuottavuusasiat puheeksi yrittäjien kanssa
  • Tiedotamme, viestimme ja keskustelemme monikanavaisesti!

Posti- ja käyntiosoitteet:

Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli 

 

             

Uppdaterad