Energistöd

Behandlingen, beslutsfattandet och administrationen av energistöd överfördes i början av 2017 från NTM-centralerna till Business Finland.

Pågående projekt

Rapportering av energistödsprojekt som inletts 2016 eller tidigare och eventuella ändringar i sådana projekt sköts hos NTM-centralerna. Utbetalningar som gäller gamla project handlas i KEHA-centret.

Energistöd för gårdsbruksföretag:

Från regionerna

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.