Organisation - Egentliga Finland

Ledningen vid NTM-centralen i Egentliga Finland

  • Överdirektör Olli Madekivi
  • Näringar, arbetskraft och kompetens: direktör Timo Metsä-Tokila
  • Trafik och infrastruktur: direktör Matti Vehviläinen
  • Miljö och naturresurser: direktör Olli Madekivi
  • Förvaltningsdirektör Else-Maj Laurila

Gemensamma tjänster

  • Utvecklingschef: Pekka Lausti
  • Kommunikationschef: Terhi Suominen

NTM-centralen i Egentliga Finland i korthet:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland är en branschövergripande utvecklings- och servicecentral. Vårt mål är att stärka en hållbar välfärd i Egentliga Finland och Satakunta. Utgångspunkten för vår verksamhet är att med ett nätverksbaserat samarbete trygga en hållbar välfärd, ett aktivt näringsliv, attraktiva landskap och en attraktiv miljö samt nöjda invånare.

Uppdaterad

GENVÄGAR

Muualla verkossa