Sysselsättningsöversikter - Nyland

ELY-centralen i Nyland ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder.

Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och ELY-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna. Uppgifter om publiceringsdagar och en länk till den riksomfattande sysselsättningsöversikten finns i spalten till höger.

Kontakt

tutkimus.uusimaa(at)ely-keskus.fi

 

Sysselsättningsöversikter 2020

Sysselsättningsöversikter 2019

Sysselsättningsöversikter 2018

Sysselsättningsöversikter 2017

Sysselsättningsöversikter 2016

Sysselsättningsöversikter 2014

Sysselsättningsöversikter 2013

SYSSELSÄTTNIGSÖVERSIKTER 2012


 

Uppdaterad