Uppgifter och verksamhet – Nyland

ELY-centralen i Nyland har tre ansvarsområden, dvs. näringar, arbetskraft, kompetens och kultur (bildning), trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser.

Uppgifter

 • rådgivnings-, finansierings- och utvecklingstjänster för företag 
 • landsbygdsföretagande och landsbygdens livskraft, fiskerihushållning
 • utveckling av näringslivet och innovationsmiljön
 • arbetsmarknadens funktion och sysselsättning
 • kompetens
 • invandring, integration och sysselsättning av invandrare
 • vägunderhåll
 • vägprojekt
 • trafiktillstånd
 • kollektivtrafik
 • trafiksäkerhet
   
 • miljövård
 • områdesanvändning, samhällsstruktur och styrning av byggandet
 • vård av kulturmiljön
 • skydd och hållbart utnyttjande av naturens mångfald
 • utnyttjande och vård av vattenresurserna
 • framställning av miljöinformation och främjande av miljömedvetenhet

ELY-centralen i Nyland svarar för vissa uppgifter som gäller hela landet. De är bullerbekämpning samt utveckling av ett trafiktillståndsregister. ELY-centralen i Nyland genomför också EU:s struktur- och regionpolitik och sköter ärenden som gäller EU:s strukturfonder.

Verksamhetsområde

Nylands ELY-centrals hela verksamhet täcker landskapet Nyland. Trafikärenden sköter vi också i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. När det gäller invandringsärenden täcker verksamhetsområdet Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland samt Södra Karelen och Kymmenedalen.

Uppdaterad