Riksomfattande servicenummer

Team Finland: 0295 020 510
Jobblinjen: 0295 020 710
FöretagsFinland: 0295 020 501

Österbottens NTM-centrals kontor har öppet vardagar kl. 8-16.15

Telefonväxel: 0295 028 500
Priser för samtal

Postadress
Vasa
PB 131, 65101 Vasa
Karleby
PB 240, 67101 Karleby

Besöksadress
Vasa
Wolffskavägen 35 B, 5 vån.
Karleby
Långbrogatan 15

Registraturens adress
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Registraturen
PB 131, 65101 VASA
e-post: registratur.osterbotten(at)ely-centralen.fi

Mer kontaktuppgifter