Planerings- och uppföljningshandlingar -
Österbotten och Mellersta Österbotten

De planerings- och uppföljningsuppgifter som anknyter till resultatstyrningen för NTM-centralen i Österbotten framgår av handlingarna nedan.

Resultatsstyrningsdokument

Strategier och strategiska resultatavtal

Operativa resultatavtal

Uppföljningsuppgifter

Uppdaterad