Organisation - Österbotten och Mellersta Österbotten


NTM-centralens ledning
överdirektör Marja-Riitta Vest, tfn 040-539 6695
ledningsassistent Johanna Rahnasto, tfn 0295 028 679
livskraftschef Terhi Mäkinen, tfn 0295 028 595

Arbetslivs- och kompetensenheten
enhetschef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539

Arbets- och näringsbyrån
direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150

Landsbygdsenheten
enhetschef Harriet Hermans, tfn 0295 028 561 (tjänstledig)
vikarie Karin Kainlauri, tfn 0295 028 572

Kommunikation
kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652

Team Finland-koordinatorer
Österbotten: Vesa Kojola, tfn 0295 028 579
Mellersta Österbotten: Tom Saksa, tfn 0295 028 614

 

Vid NTM-centralen i Österbotten finns också nedan nämnda funktioner, som i samband med förändringar som strävar till att göra regionförvaltningen effektivare har koncentrerats administrativt till en annan NTM-central som sköter uppgifterna på ett mer omfattande område eller i hela landet.

  • Främjande av företagande och företagsstöd
  • ESF-projekt
  • Tillväxt och innovationer
  • Fiskerihushållning
     

 

Uppdaterad

GENVÄGAR

Organisationsschema (pdf, 180 KB)