Organisation - Österbotten och Mellersta Österbotten


NTM-centralens ledning
överdirektör Marja-Riitta Vest, tfn 040-539 6695
Ledningsassistent Johanna Kujala, tfn 0295 028 679

Enheten för sysselsättning, företagande och kompetens
Rekryteringsprocess på gång

Landsbygdsenheten
enhetschef Harriet Hermans, tfn 0295 028 561

 

Vid NTM-centralen i Österbotten finns också nedan nämnda funktioner, som i samband med förändringar som strävar till att göra regionförvaltningen effektivare har koncentrerats administrativt till en annan NTM-central som sköter uppgifterna på ett mer omfattande område eller i hela landet.

  • Främjande av företagande och företagsstöd
  • ESF-projekt
  • Tillväxt och innovationer
  • Fiskerihushållning
     

 

Uppdaterad

GENVÄGAR