Organisation - Österbotten och Mellersta Österbotten


NTM-centralens ledning
överdirektör Marja-Riitta Vest, tfn 040-539 6695
Ledningsassistent Johanna Kujala, tfn 0295 028 679

Enheten för arbetsliv och kompetens
enhetschef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539

Landsbygdsenheten
enhetschef Harriet Hermans, tfn 0295 028 561

 

Vid NTM-centralen i Österbotten finns också nedan nämnda funktioner, som i samband med förändringar som strävar till att göra regionförvaltningen effektivare har koncentrerats administrativt till en annan NTM-central som sköter uppgifterna på ett mer omfattande område eller i hela landet.

  • Främjande av företagande och företagsstöd
  • ESF-projekt
  • Tillväxt och innovationer
  • Fiskerihushållning
     

 

Uppdaterad

GENVÄGAR