Organisation - Österbotten och Mellersta Österbotten


NTM-centralens ledning
överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501
ledningsassistent Johanna Rahnasto, tfn 0295 028 679
livskraftschef Terhi Mäkinen, tfn 0295 028 595

Arbetslivs- och kompetensenheten
enhetschef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539

Landsbygdsenheten
enhetschef Karin Kainlauri, tfn 0295 028 572

Kommunikation
kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652

Arbets- och näringsbyrån
direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150

Vid NTM-centralen i Österbotten finns också nedan nämnda funktioner, som i samband med förändringar som strävar till att göra regionförvaltningen effektivare har koncentrerats administrativt till en annan NTM-central som sköter uppgifterna på ett mer omfattande område eller i hela landet.

  • Främjande av företagande och företagsstöd
  • ESF-projekt
  • Tillväxt och innovationer
  • Fiskerihushållning
     

 

Uppdaterad

GENVÄGAR

Organisationsschema (pdf, 125 KB)