Organisation - Österbotten och Mellersta Österbotten


NTM-centralens ledning
Tf. direktör Minna Uusimäki, tfn 0295 028 640
Ledningsassistent Johanna Kujala, tfn 0295 028 679

Enheten för sysselsättning, företagande och kompetens
Tf. enhetschef Minna Uusimäki, tfn 0295 028 640

Landsbygdsenheten
enhetschef Harriet Hermans, tfn 0295 028 561

 

Vid NTM-centralen i Österbotten finns också nedan nämnda funktioner, som i samband med förändringar som strävar till att göra regionförvaltningen effektivare har koncentrerats administrativt till en annan NTM-central som sköter uppgifterna på ett mer omfattande område eller i hela landet.

  • Främjande av företagande och företagsstöd
  • ESF-projekt
  • Tillväxt och innovationer
  • Fiskerihushållning
     

 

Uppdaterad

GENVÄGAR