› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

KAS Etusivu - linkit Oikopolut

Tapahtumat ja koulutukset Uutiskirjeet Tarjouspyynnöt ja haut Alueen tila ja näkymät Lomakkeet Tiehankkeet Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely elinkeino-,...

Kohti kasvua - Ideakipinöinti-tapaaminen Imatralla

Tervetuloa Kasvua kulttuurista -hankkeen tapaamisiin pe 2.11. ja pe 16.11. Imatralle. Kasvua kulttuurista on vuonna 2017 käynnistynyt ja vuonna 2018 jatkuva valtakunnallinen tapaamisten...
../common/calendar Startdatum: 16.11.2018

Kasvua kulttuurista - Kohti kasvua -tapaaminen Imatralla

Tervetuloa Kasvua kulttuurista-hankkeen tapaamisiin pe 2.11. ja pe 16.11. Imatralle. Kasvua kulttuurista on vuonna 2017 käynnistynyt ja vuonna 2018 jatkuva valtakunnallinen tapaamisten kokonaisuus,...
../common/calendar Startdatum: 2.11.2018

Asioi verkossa - Yritystukien sähköinen asiointi - SVE

E-tjänster för företagsstöd  Företagsstöd kan sökas elektroniskt via två olika tjänster. > Företagsstöd inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde ...

Rantatunnelissa lokakuun kuukausihuolto (Pirkanmaa)

Rantatunnelissa lokakuun kuukausihuolto (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus huoltaa Tampereen Rantatunnelia ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona. Rantatunnelissa tehdään tiistaina...

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta - sisältö

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta Ajankohtaista VR:n sivusto: Mäntyharjun Kinnin onnettomuuden seuranta Usein kysytyt kysymykset (vr.fi) Ympäristön tilaa seurataan...

Idag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser

Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018 (19.10.2018) Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018....

Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018

Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018 Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Stadsparken är...

Ajankohtaista - SVE

Regionala utvecklingsutsikter: Fortsatt växande ekonomi och ökande sysselsättning (10.10.2018) Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10 med eko- och...

Pohjois-Pohjanmaan ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt hyvin edustettuina valtakunnallisessa julkaisussa (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt hyvin edustettuina valtakunnallisessa julkaisussa (Pohjois-Pohjanmaa) Kuluvaa rakennerahastokautta 2014–2020 on toteutettu runsaat...

Förbättring av landsväg 724 vid Metviken, Vasa (Österbotten)

Förbättring av landsväg 724 vid Metviken, Vasa (Österbotten) Skanska Infra Oy har i juli påbörjat projektet med röjningar och schaktningar. För tillfället pågår förflyttningar av...

Teiden hoitoon tulossa uudenlainen urakkamalli

Teiden hoitoon tulossa uudenlainen urakkamalli Liikennevirasto ja ELY-keskukset ottavat käyttöön uuden teiden hoidon urakkamallin....

liikenne-luvat-kaapelit, johdot ja putket tiealueella-sähköjohdon jne.-linkit Muualla verkossa

Trafikverket: Föreskrift om placering av ledningar och konstruktioner på en landsvägs vägomrode (pdf, 102 kb) Elledningar och telekablar samt landsvägar 8.7.2015 (pdf, 1,4 MB, på...

PIR Tiehankkeet - Valtatie 9 Tampere-Orivesi - Vaikutukset

Vaikutukset  Yleissuunnitelman ratkaisulla liikenneturvallisuus paranee erityisesti kohtaamisonnettomuuksien vähentyessä. Liikennekuolemat vähenevät laskennallisesti 71 %. Liittymien...

HAM Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen ­­­­- Häme   Hämeen maaseutuohjelma käynnissä koko laajuudessaan Maaseutuohjelman päätöksenteko alkoi kuluvalla ohjelmakaudella toden teolla vuonna...

PIR Tiehankkeet - Valtatie 9 Tampere-Orivesi - Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus Harri Vitikka harri.vitikka(at)ely-keskus.fi puh. 0295 036 316 Destia Oy Laura Soosalu laura.soosalu(at)destia.fi puh. 040 758 2105  

HAM Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot - Häme Ajankohtaista Parannusta peltomaan kasvukuntoon - vesistökin hyötyy (Tammela) 32 kylää haluaa Suomen älykkäimmäksi kyläksi, Kanta-Hämekin edustettuna ...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)    TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT