› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

POK Levätilanne - linkit

OIKOPOLUT Levähavaintolomake (pdf) Leväesiintymän runsauden arviointi (pdf) MUUALLA VERKOSSA Levähavaintopaikat Pohjois-Karjalassa (JärviWiki) Valtakunnallinen...

Kuulutukset - Häme

Kuulutukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.      

Tiedote Rederi Ab Fakir linkit oikopolut

Kunden spelar en viktig roll med tanke på att säkerställa smidigheten i de logistiska transportarrangemangen. Vänligen se till att du beställer din transporttjänst senast 2 veckor på förhand och...

VAR Algsituationen

Algsituationen - Egentliga Finland och Satakunta (NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta) Sommarens 2018 alguppföljning En gång i veckan ...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Keski-Suomen...

Peltovalvonnat hyvässä vauhdissa Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Peltovalvonnat hyvässä vauhdissa Etelä-Savossa (Etelä-Savo) Maataloustukien peltoalavalvonnat alkoivat Etelä-Savossa kesäkuun viimeisellä viikolla.Valvontakäynneillä tarkastetaan täyttyvätkö...

Mängden blågröna alger har ökat på havsområdena, algsituationen i insjöarna så gott som oförändrad (Egentliga Finland, Satakunta)

Mängden blågröna alger har ökat på havsområdena, algsituationen i insjöarna så gott som oförändrad (Egentliga Finland, Satakunta) Under den pågående veckan har mängden blågröna alger ökat på...

Lievestuoreen Laajalahden läjitysalueen pintarakenteiden rakennustyön viimeinen vaihe alkaa elokuussa (Keski-Suomi)

Lievestuoreen Laajalahden läjitysalueen pintarakenteiden rakennustyön viimeinen vaihe alkaa elokuussa (Keski-Suomi) Lievestuoreen Laajalahden alueella olevan entisen sellutehtaan...

Algsituationen

Algsituationen NTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna....

Branschrapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens

  Rikliga blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar, fortsatta blomningar i insjöarna (19.7.2018) Mängden blågrönalger har varit...

Rikliga blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar, fortsatta blomningar i insjöarna

Rikliga blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar, fortsatta blomningar i insjöarna Mängden blågrönalger har varit exceptionell i Finska viken och...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset - Kaakkois-Suomi >> Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuude t    Elinkeinot, työvoima ja osaaaminen Muu tiedoksianto Tiedonanto...

POP Kuulutukset

  Kuulutukset - Pohjois-Pohjanmaa Liikenne ja infrastruktuuri Valtatien 27 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Riihitie - mt 7622 (Kumisevantie), Haapajärvi Tasoristeyksien...

Trafikreglering i Kyrkslätt under arbetet att bygga om Nikus bro (Nyland)

Trafikreglering i Kyrkslätt under arbetet att bygga om Nikus bro I Kyrkslätt stängs Estbyvägen (väg 11243) av för trafik under arbetet att bygga om Nikus bro 24.7 – 26.7.2018....

KAS Levätilanne

Levätilanne - Kaakkois-Suomi Vuonna 1998 käynnistynyt ympäristöhallinnon levähaittojen viikottaisseuranta jatkuu edelleen ELY-keskuksissa. Vuonna 2017 vesistöjen levätilanteen seuranta alkaa...

Det varma vädret har ökat algblomningen (landskapen i Österbotten)

Det varma vädret har ökat algblomningen (landskapen i Österbotten) Det långvariga varma och vindstilla vädret har varit en gynnsam tid för blågröna alger (cyanobakterier). Av de officiella...

Rikligare algblomning den närmaste tiden (landskapen i Österbotten)

De senaste dagarnas varma väder och väderprognoserna för de närmaste dagarna talar för rikligare blågrönalgblomningar de kommande dagarna i de österbottniska landskapen. Även vinden påverkar...

Itäisellä Suomenlahdella ei vielä voimakkaita leväkukintoja (Kaakkois-Suomi)

Itäisellä Suomenlahdella ei vielä voimakkaita leväkukintoja (Kaakkois-Suomi) Tilanne Kaakkoisen Suomenlahden vakiohavaintopaikoilla on havainnoitsijoiden mukaan levää ollut kyllä runsaasti,...

POK Levätilanne

Levätilanne - Pohjois-Karjala Levätilannetiedotteet Sinileväkukinnat jatkuvat yhä monin  paikoin Pohjois-Karjalassa (19.7.) Sinilevä runsastui keskiviikkoiltana 4.7. (12.7.) ...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT