› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Matka.fi -palvelussa virheellistä tietoa juhannuksen Waltti-vuorojen liikennöinnistä (Itä-Suomi)

Matka.fi -palvelussa virheellistä tietoa juhannuksen Waltti-vuorojen liikennöinnistä (Itä-Suomi) ELY-keskuksen Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan Waltti-liikenteen juhannuksen...

PIR kuulutukset

  Kuulutukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Yleisötilaisuus 20.2.2018 klo 18 Tottijärven koululla maantie 13767 Huhtaa tiesuunnitelman laatimisesta ...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Keski-Suomen...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

VAR Päällystystyöt - linkit oikopolut

Päällystystöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY Ajankohtaista Juhannuksen jälkeen päällystystöitä mm. vt 8 Raision eritasoliittymän rampeilla sekä vt 1 rampeilla...

Algsituationen

Algsituationen NTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna....

Yritysneuvojat verkottuivat Mikkelissä (Etelä-Savo)

Yritysneuvojat verkottuivat Mikkelissä (Etelä-Savo) Seutujen elinvoiman kehittäminen oli teemana tämän vuotisilla Etelä-Savon yritysneuvojien kesäpäivillä Mikkelissä 7.6. Päiville kokoontui...

Branschrapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens

Midsommartrafiken är som livligast på torsdag och söndag (19.6.2018) Trafikverket uppskattar att trafiken inför midsommarfirandet är som livligast på torsdag 21.6 kl. 11–20 och efter...

Reittiliikenteen lupa-asiat-ingressi_sv

Tillstånd för linjebaserad trafik Yrkesmässig persontransport på väg med buss mot ersättning är tillåten på basis av ett kollektivtrafiktillstånd, tillstånd för linjebaserad trafik eller...

Ajankohtaista - SVE

Midsommartrafiken är som livligast på torsdag och söndag (19.6.2018) Servicen vid NTM-centralerna, TE-byråerna och UF-centret fungerar med fördröjning, på grund av omfattande störningar i...

Etanoli olikin metanolia - yrittäjäpariskunnalle tuomio maalämpönestejutussa

Etanoli olikin metanolia - yrittäjäpariskunnalle tuomio maalämpönestejutussa Hyvinkään käräjäoikeus on 21.6. antamallaan tuomiolla tuominnut hausjärveläisen pariskunnan muun muassa...

Etanoli olikin metanolia - yrittäjäpariskunnalle tuomio maalämpönestejutussa

Etanoli olikin metanolia - yrittäjäpariskunnalle tuomio maalämpönestejutussa Hyvinkään käräjäoikeus on 21.6. antamallaan tuomiolla tuominnut hausjärveläisen pariskunnan muun muassa ympäristön...

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

ESA Ympäristön tilan seuranta Levätilanne

Levätilanne - Etelä-Savo Etelä-Savon ELY-keskus seuraa kesä-syyskuussa 2018 alueensa järvien sinilevätilannetta 13 havaintopaikalla yhteistyössä kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa....

PIR liikenne joukkoliikenne joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Pirkanmaa ELY-keskus ilmoittaa näillä sivuilla tarjouskilpailuistaan. Viralliset hankintailmoitukset löytyvät kuitenkin julkisten hankintojen ilmoituskanava...

Saimaan lisäjuoksutus lopetetaan 24.6.2018 (Kaakkois-Suomi)

Saimaan lisäjuoksutus lopetetaan 24.6.2018 (Kaakkois-Suomi) Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukainen lisäjuoksutus aloitettiin 27.11.2017. Tulovesimäärät Saimaalle kasvoivat syksyn 2017...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT