› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Reittiliikennelupa

Reittiliikenteen lupa-asiat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka...

Hirvensalmen pohjavesialueiden luokitus ja rajaus on tarkistettu - muutoksiin voi ottaa kantaa (Etelä-Savo)

Hirvensalmen pohjavesialueiden luokitus ja rajaus on tarkistettu - muutoksiin voi ottaa kantaa (Etelä-Savo) Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut kaikkien Hirvensalmen kunnan alueella...

HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Häme Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu,...

KAS Tiehankkeet - Rantahaka-Kouvola-liitteet

Tausta ja tavoitteet Hankkeen sisältö Vuoropuhelu ja ajankohtaiset asiat Usein kysyttyä Hankekortti Vt 15 Kotka - Kouvola yhteysväli (pdf 167 kt) Hankekortti Vt 15...

UUD Nuorisotakuun seuranta

  Nuorisotyöttömyyden seuranta - Uusimaa Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka...

PIR Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Pirkanmaa ELY-keskusten alueellisten työllisyyskatsausten ilme on uudistut. ELY-keskusten työllisyyskatsaukset on yhdenmukaistettu sisällöltään ja ulkoasultaan....

KES Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Keski-Suomi Työmarkkinoiden kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Lisätietoja: Työllisyyskatsauksia hoitavat henkilöt Keski-Suomessa...

Työttömiä 10 850 - tammikuun työttömien määrä viimeksi alempi vuonna 1991 (Lappi)

Työttömiä 10 850 - tammikuun työttömien määrä viimeksi alempi vuonna 1991 (Lappi) Lapissa oli tammikuun lopussa työttömiä 10 850 ja työttömien osuus työvoimasta 13,1 %. Työttömiä oli yli...

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2018 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2018 (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomessa oli tammikuun lopussa 19 166 työtöntä työnhakijaa, mikä on noin 3 800 henkilöä (- 17 %) vähemmän kuin vuotta...

Vuosi 2018 alkoi vahvan työvoiman kysynnän merkeissä (Kainuu)

Vuosi 2018 alkoi vahvan työvoiman kysynnän merkeissä (Kainuu) Kainuun TE-toimistoon ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja tammikuun aikana 83 % enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan....

Työttömyyden ripeä aleneminen Satakunnassa jatkunut (Satakunta)

Työttömyyden ripeä aleneminen Satakunnassa jatkunut (Satakunta) Julkaisuvapaa 20.2. klo 9 Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 11 080 työtöntä työnhakijaa, mikä on...

POS Alueen tila ja näkymät-Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Pohjois-Savo Sivulle on koottu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset. Työllisyyskatsaukset (pdf) 2018 Tammikuu...

LAP Alueen tila ja näkymät - Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Lappi Lapin ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön...

Tiehankkeet - ingressi

Vägprojekt Regionala vägprojekten: Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten Sydöstra Finland Mellersta Finland Lappland Birkaland Norra Österbotten,...

Pohjois-Karjalassa 11 210 työtöntä työnhakijaa (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalassa 11 210 työtöntä työnhakijaa (Pohjois-Karjala) Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella oli tammikuun lopussa 11 210 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaiseen tilanteeseen...

Työttömyyden sulaminen hidastui, mutta avointen työpaikkojen määrä kasvoi (Keski-Suomi)

Työttömyyden sulaminen hidastui, mutta avointen työpaikkojen määrä kasvoi (Keski-Suomi) Keski-Suomessa oli tammikuun lopussa yhteensä 16 969 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 651 (-17,7 %)...

KAS työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Kaakkois-Suomi Työllisyyskatsaus on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuukausittain laatima tiedote alueen työttömyyden ja avoimien työpaikkojen ajankohtaisesta tilanteesta....

Liikenne-Luvat-Pohjavedensuojaus-Hankkeet_SV

Bakgrundsmaterial för förutredningar Arbete på ett vägområde förutsätter beaktande av respektive vägs särdrag. För de flesta tillståndstyperna räcker det att tillståndshandläggaren beaktar...

ESA Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Etelä-Savo Sivulle on koottu Etelä-Savon ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset. Työllisyyskatsaukset 2018 Tammikuu 2018 ...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT