› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags- och fiskerihushållningsprojekt - ingressi

Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags- och fiskerihushållningsprojekt NTM-centralerna meddelar att prövningsbaserade statsunderstöd för projekt som förbättrar vattendragens...

Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning

Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning Aktuellt: Ansökningstid: från den 18 oktober till den 30 november 2017 Miljöministeriet stöder årligen projekt som främjar...

Understöd för vård av byggnadsarvet - ingressi

Understöd för vård av byggnadsarvet Aktuellt Ansökningstid: från den 18 oktober till den 30 november 2017 Miljöministeriet anvisar årligen anslag till närings-, trafik- och...

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö Aktuellt Ansökningstid: från den 18 oktober till den 30 november 2017 Utlysning av miljöförvaltningens statsunderstöd 2018 ...

liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi_sv

Evenemang på vägområde Exempel på evenemang som vanligen ordnas på landsvägar är idrottstävlingar, folkfester, festivaler, parader och uppvisningar. Olägenheter och faror på grund av avvikande...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

liikenne-luvat-ilmoitusmenettely-sahko-ja-tele-ingressi-sv

Anmälningsförfarande, el och tele Placering av el- och telekablar på vägområden är tillståndspliktig. Vid ändringen av landsvägslagen fick det nuvarande placeringstillståndsförfarandet sällskap...

EPO Kuulutukset

  Kungörelser - Södra Österbotten På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser. ...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

Bidrag som kan ansökas från NTM-centralen för år 2018 (Nyland)

Bidrag som kan ansökas från NTM-centralen för år 2018 (Nyland) Nästa års prövningsbaserade statsbidrag inom miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden, kan nu...

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 2017

Liikenneturvallisuusfoorumin teemana tänän vuonna on "Liikenneturvallisuuden muutoksen mutkat - liikenne muuttuu - muuttuuko ihminen?". Ilmoittautuminen 27.10.2017 mennessä...
../common/calendar Startdatum: 9.11.2017

VAR Liikenneturvallisuus -linkit Oikopolut

Miten parannamme liikenneturvallisuutta - katso video Esite automaattivalvonnasta (pdf, 2,7 Mt) 76 t tukkirekan hätäjarrutus (MP4-video, 4,7 Mt) 60 t säiliörekan...

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

Ympäristöalan avustuksia haettavissa Lapin ELY-keskuksessa (Lappi)

Ympäristöalan avustuksia haettavissa Lapin ELY-keskuksessa (Lappi) Lapin ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta viimeistään 30.11.2017 seuraaviin tarkoituksiin: ...

VAR Uutiskirjeet - linkit - Oikopolut

Tilaa uutiskirjeitä: ELY-uutiskirje >> Tilaa uutiskirje Tekesin uutiskirje >> Tilauslomake

Ympäristöhankkeiden avustushaku alkaa Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)

Ympäristöhankkeiden avustushaku alkaa Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo) Avustusten avulla Pohjois-Savossa saadaan käyntiin uusia vesientilaa parantavia hankkeita. Ensi vuoden...

Rahoitus ja avustukset - ingressi

Finansiering och understöd Näringar Trafik Miljö   Näringar Företagsfinansiering Understöd för utvecklande av företag Finansiering av...

KAI Viraston etusivu - Muuta ajankohtaista

  UUTISET NÄIN RAKENNAT PÖLYTTÄJÄLLE KEINOPESÄN Kainuun ELY-keskus ja MTT:n Sotkamon tutkimusasema ovat tehneet videon, jossa neuvotaan, miten pölyttäville hyönteisille voi rakentaa...

I år förväntas flodpärlmusslorna från Esse å föröka sig i Konnevesi (Österbotten)

Flodpärlmusslorna från Esse å väntas föröka sig i Konnevesi i år (Österbotten) I Esse år har flodpärlmusslornas reproduktion misslyckats redan för tredje året i rad. Nu ligger förhoppningarna...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT