› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Muuta ajankohtaista - Uutisia (Satakunnan ELY-keskus)

UUTISIA Satakunnan kasvupalvelun kuntakierrokset käynnistyvät Eurasta 14.8. Mehiläistalouden tuen valvonta käynnissä Hampun TCH-pitoisuuksien määrittäminen nyt ajankohtaista ...

Rantatunnelissa elokuun kuukausihuolto (Pirkanmaa)

Rantatunnelissa elokuun kuukausihuolto (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus huoltaa ensi viikon keskiviikkona ja torstaina aamusta varhaiseen iltapäivään Tampereen Rantatunnelin teknisiä...

Pir-Tiehankkeet-Kangasalantie-parantaminen-Vatialan-kiertoliittymällä

Kangasalantien parantaminen Vatialan kiertoliittymällä    Tampereen ja Kangasalan rajalla on käynnissä kiertoliittymän rakentaminen Kangasalantien, Vatialantien ja Liutuntien...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

KAS Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt 5.6.2012 päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.  ...

Pir-tiehankkeet-Kangasalantien-parantaminen-valilla-Tampereen-raja-Vataiala

Kangasalantien parantaminen välillä Tampereen raja–Vatiala Pirkanmaan ELY-keskuksen  ja Kangasalan kaupungin yhteistyössä laatima tiesuunnitelma Tampereen rajan, Vatialantien ja...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

Liikenne-Luvat-Työlupa tiealueella työskentelyyn-Ingressi_sv

Arbetstillstånd för arbete på vägområde Om du planerar arbete i anknytning till landsväg eller arbete som sker på vägområde och som kräver trafikdirigering och varning med vägmärken behöver du...

Liikenne-Vesi- ja viemäriputket-tiealueella-lue lisää

Placering av vatten- eller avloppsrör på vägområde Placering av vatten- och avloppsledningar i vägområde kräver tillstånd. Tillståndsbeslutet innefattar ett tillstånd enligt 42 § i...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi_sv

Aktuellt Registrering av släpanordningar (5.12.2014) Från början av 2015 ska alla släpanordningar som kopplas till en bil och används i vägtrafik vara registrerade. Trots...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (pdf, 962 kb) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 8/2017 (pdf, 308 kb) ...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös...

KES Tiehankkeet - Maanteiden 627 ja 630 kevyen liikenteen järjestelyt Uuraisten taajamassa, KU, Uurainen

Maanteiden 627 ja 630 kevyen liikenteen järjestelyt Uuraisten taajamassa, KU, Uurainen Hankekuvaus Keski-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Uuraisten taajamassa kevyen liikenteen väyliä...

ESA Kuulutukset

Kuulutukset - Etelä-Savo Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta...

Ajankohtaista - SVE

Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna (16.8.2018) En hyllning till landskapen i vardagsmiljö (14.8.2018) Blågröna alger blandat i vattnet i...

Idag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser

Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna (16.8.2018) Inga blågröna alger har observerats vid de flesta observationsplatserna i insjöarna, men enstaka...

Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna

Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna Inga stora ytanhopningar har observerats i Finlands havsområden, men det förekommer ännu ganska mycket blågröna alger...

NTM-centralen är oroad över att bilister håller hög hastighet och inte iakttar vägmärken vid vägbyggen (Landskapen i Österbotten)

NTM-centralen är oroad över att bilister håller hög hastighet och inte iakttar vägmärken vid vägbyggen (Landskapen i Österbotten) På riksväg 3 längs Vasa motorväg har idag inletts...

Algsituationen

Algsituationen NTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna....
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT