› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

VAR Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen maantiellä 185

Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen maantiellä 185  Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen Pernon ja Ihalan eritasoliittymien...

VAR Pernon ja Ihalan eritasoliittymät - linkit Oikopolut

Ajankohtaista Hankkeen tiesuuunitelmaluonnosta esitellään yleisölle 5.6.2018 klo 17-19 Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa os. Artukaistentie 13, Turku. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille....

Työelämä ohjauksen rajapinnalla

Työssäoppiminen ja työtehtävien muutokset haastavat opiskelijoita ja työelämään tulevia. Työpaikoilla tarvitaan opastusta ja ohjausta. Miltä tilanne näyttää ammatillisen oppilaitoksen ja työelämän...
../common/calendar Startdatum: 25.5.2018

Fiske i Tana älv

Fiske i Tana älv Obs! Innehållet på sidan uppdateras, vi beklagar brister i informationen. Ett elektroniskt system har skapats för försäljning av tillstånd för fritidsfiske. Tillstånd...

Liikenneturvallisuusaiheisen piirustuskilpailun voittajalle luovutettiin palkinto (Kaakkois-Suomi)

Liikenneturvallisuusaiheisen piirustuskilpailun voittajalle luovutettiin palkinto (Kaakkois-Suomi) Piirustuskilpailun voittaja Neea Kuningas valitsi itselleen valkoisen jopon ja mustan...

Lapinkylän kevyen liikenteen väylä (mt 1130)

Lapinkylän kevyen liikenteen väylä (maantie 1130) Hankkeen kuvaus Lapinkylään rakennettava kevyen liikenteen väylä alkaa maantiellä 1130 Kauhalantien liittymän kohdalta ja jatkuu...

Tuleva maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksuihin (Lappi)

Tuleva maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksuihin (Lappi) Maaseutuviraston kautta maksettavissa tuissa on ajalla 16.7.-3.8.2018 maksukatko. Maksukatko vaikuttaa ELY-keskusten maaseutu ja...

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta - sisältö

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta Ajankohtaista Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset (päivittyy tilanteen edetessä) Katso korvaavan talousveden jakelupisteet ...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

UUD Kotona Suomessa oikopolut sv

RATKAISUT JA TOIMINTAMALLIT KOTONA SUOMESSA - HANKEPÄIVÄ 6.6.2018 Tilaisuudessa Kotona Suomessa -pilottihankkeet esittelevät tuloksiaan ja kehittämiään toimintamalleja maahanmuuttajien...

Pohjois-Savossa halutaan kokeilla valinnanvapautta työllisyyspalvelujen järjestämisessä (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savossa halutaan kokeilla valinnanvapautta työllisyyspalvelujen järjestämisessä (Pohjois-Savo) Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon TE-toimisto ovat esittäneet työ- ja...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset - Kaakkois-Suomi >> Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuude t    Elinkeinot, työvoima ja osaaaminen Muu tiedoksianto Päätökset maatalouden...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Sivulla ilmoitetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kuulutuksista ja päätöksistä. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Keski-Suomen...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

KAS Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Kaakkois-Suomi   Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailut Tarjouskilpailuasiakirjat löytyvät jatkossa osoitteesta ...

Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden kevään Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt (Järvi-Suomi)

Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden kevään Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt (Järvi-Suomi) Vuoden ensimmäinen Uutisrysä on julkaistu. Lehdestä löytyy kiinnostavaa asiaa muun muassa: ...

POS Liikenne Joukkoliikenteen hankinnat-linkit

OIKOPOLUT Päätös joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä Pohjois-Savon ELYn toimivalta-alueella (pdf, 118 kt) Pohjois-Savon ELY-keskuksen joukkoliikenteen...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi_sv

Aktuellt Registrering av släpanordningar (5.12.2014) Från början av 2015 ska alla släpanordningar som kopplas till en bil och används i vägtrafik vara registrerade. Trots...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT