› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Kaakkois-Suomen ELO-verkoston toiminnan tulokset loistavia (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELO-verkoston toiminnan tulokset loistavia (Kaakkois-Suomi)       Nuoret yrityspitchaajat saivat arvokkaita neuvoja teollisuusneuvos Reino...

KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLS Teiden hoito

TEIDEN HOITO Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen maanteiden hoito perustuu valtakunnallisiin toimintalinjoihin.  Hoito jakautuu viiteen eri kokonaisuuteen: talvihoito,...

Kevään kelirikkokaudesta odotetaan aikaisempia vuosia vaikeampaa (Uusimaa, Häme)

Kevään kelirikkokaudesta odotetaan aikaisempia vuosia vaikeampaa Kevään kelirikon ennustetaan olevan tavanomaista hankalampi Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Kelirikon...

KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLS Liikennejärjestelmätyö

LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ Kaakkois-Suomen ELY-keskus suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä maakuntien liittojen ja kuntien kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on...

KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLS Rahoitus

TIENPIDON RAHOITUS Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle on osoitettu vuodeksi 2018 määrärahaa tienpitoon 43,60 M €. Tienpidon perusrahoitus on 29,35 M €, joka on yli 9 prosenttia eli lähes 3 M €...

KAS TLS Siltojen ylläpito

SILTOJEN YLLÄPITO Siltojen ylläpidolla varmistetaan rakenteiden pitkäaikainen käyttökelpoisuus ja turvallisuus. Tienkäyttäjälle sillan huono kunto ei yleensä näy ennen kuin liikennettä...

Euroopan paras työelämä Pohjois-Savoon -seminaari 17.-18.4.2018

Olet lämpimästi tervetullut Euroopan paras työelämä Pohjois-Savoon -seminaariin Kuopioon! Aika: 17.–18.4.2018 Paikka: Puijon Maja ja Torni, Puijontie 135 Millä toimilla vastaamme työelämän...
../common/calendar Startdatum: 17.4.2018

Maatalouden ja maaseudun tukia Keski-Suomeen 61 miljoonaa euroa. Rahoitus ylläpitää tuotantoa ja luo kasvua (Keski-Suomi)

Maatalouden ja maaseudun tukia Keski-Suomeen 61 miljoonaa euroa. Rahoitus ylläpitää tuotantoa ja luo kasvua (Keski-Suomi) Maatalouden ja maaseudun tukia maksettiin Keski-Suomeen vuonna...

POS Tiehankkeet - Valtatie 23 Varkaus - Viinijärvi

Valtatie 23 Varkaus - Viinijärvi Valtatie 23 välillä Varkaus - Viinijärvi on osa itä-länsi -suuntaista päätieyhteyttä. Pohjois-Karjalasta etelään suuntautuvat elinkeinoelämän kuljetukset...

EPO Kuulutukset

Kungörelser - Södra Österbotten På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser. Ansvarsområdet för...

Muddringsarbetet för översvämningsskyddet i Toby å och Solf å är färdigt (Österbotten)

Muddringsarbetet för översvämningsskyddet i Toby å och Solf å är färdigt (Österbotten) Tack vare den kalla vintern och den långa köldperioden har muddringen i mynningarna av Toby och Solf åar...

EPO Taksiliikenne

Taxitrafik - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra...

Lomakkeet - Liikenne - ingressi

Trafik - E-tjänster och blanketter Blanketten kan skickas per e-post , post eller lämnas direkt till den NTM-central som behandlar ärendet. Specialtransport Förkörsrätt...

Yaran Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumoa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä (Pohjois-Savo)

Yaran Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumoa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä (Pohjois-Savo) Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumoa käsittelevä...

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

Stöden till jordbruket och landsbygen upprätthåller produktionen och livskraften

Stöden till jordbruket och landsbygden upprätthåller produktionen och livskraften I stöd till jordbruket och landsbygden i Finland betalades sammanlagt cirka två miljarder euro (1988 miljoner)...

Branschrapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens

Stöden till jordbruket och landsbygden upprätthåller produktionen och livskraften (21.3.2018) I stöd till jordbruken och landsbygden i Finland betalades sammanlagt ca 2 miljarder euro år...

HAM Organisaatio

Organisaatio - Häme Etelä-Suomen suuralueen yhteiset rahoitus- ja maksatuspalvelut Etelä-Suomen suuralueen (Hämeen ELY-keskuksen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Uudenmaan...

Kevään kelirikkokaudesta odotetaan Kaakkois-Suomessa aikaisempia vuosia vaikeampaa (Kaakkois-Suomi)

Kevään kelirikkokaudesta odotetaan Kaakkois-Suomessa aikaisempia vuosia vaikeampaa (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomessa kevään kelirikon ennustetaan olevan tavanomaista hankalampi. Kelirikon ...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT