› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-yhteystiedot

Hanke Projektipäällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskus p. 029 503 6223 tero.haarajarvi@ely-keskus.fi Yleissuunnittelu Projektipäällikkö Sari Kirvesniemi Ramboll Finland...

KAS Tiehankkeet- Vt 12 Tillola-Keltti - sisältö

Vt 12 Tillola-Keltti  Valtatien 12 osuus Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä on osa yhteysväliä Lahti–Kouvola. Valtatie 12 on tärkeä osa itä–länsisuuntaista valtatieverkkoa ja...

Hyydepato aiheuttanut nopean vedennousun Huittisissa ja aiheuttaa tulvavaaraa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Hyydepato aiheuttanut nopean vedennousun Huittisissa ja aiheuttaa tulvavaaraa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Tämän päivän aikana vedenkorkeus on ollut jyrkässä nousussa Kokemäenjoen...

Tulvavaara Huittisissa ja muualla Kokemäenjoen keskiosalla (Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa)

Tulvavaara Huittisissa ja muualla Kokemäenjoen keskiosalla (Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa) Kokemäenjoen pinta nousi tiistaina hyydepadon takia yli puoli metriä ja nousu on jatkunut...

Maahanmuuttajien alkukartoitus -palvelua koskeva tarjouspyyntö (Lappi)

Ajankohtaiset haut ja tarjouspyynnöt Maahanmuuttajien alkukartoitus -palvelua koskeva tarjouspyyntö (Lappi) Poro- ja luontaiselinkeinoyrittäjien tuet voi nyt hakea sähköisesti ...

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on valmistellut strategisen vesihuollon kehittämisohjelman koko...

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-aikataulu

Aikataulu YVA-ohjelman laatiminen käynnistyi tammikuussa 2015. Arviointiohjelma valmistui toukokuussa 2015 ja  se oli nähtävillä 9.6. - 7.8.2015. Arviointiohjelman ja siitä saadun...

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-vuoropuhelu

Vuoropuhelu Lähtökohdat Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on ollut mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista...

Etelä-Savon jäiden vahvuudessa suuria alueellisia eroja (Etelä-Savo)

Etelä-Savon jäiden vahvuudessa suuria alueellisia eroja (Etelä-Savo) Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta tiistaina 16.1.2018 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa....

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi

Valtatie 12 Alasjärvi–Huutijärvi    Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa yleissuunnitelmaa ja...

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-yva-menettely-ja-yleissuunnittelu

YVA-menettely ja yleissuunnittelu YVA-menettely Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on tutkia tien eri parantamisvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia muun muassa asukkaisiin...

Maidontuotanto kasvoi Kainuussa yli miljoona litraa tilojen vähentymisestä huolimatta (Kainuu)

Maidontuotanto kasvoi Kainuussa yli miljoona litraa tilojen vähentymisestä huolimatta (Kainuu) Vuonna 2017 Kainuussa lähetettiin maitoa meijeriin 208 tilalta yhteensä 63 054 950 litraa....

Viannankosken säännöstelypadon peruskorjauksen II-vaihe on käynnistynyt (Pohjois-Savo)

Viannankosken säännöstelypadon peruskorjauksen II-vaihe on käynnistynyt (Pohjois-Savo) Pohjois-Savon ELY-keskus on aloittanut Maaningan Viannankoskella säännöstelypadon peruskorjaustyön, jossa...

KES Julkaisut

Julkaisut - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisut vuodesta 2012 alkaen on tallennettu Doria -julkaisuarkistoon www.doria.fi/ely-keskus.fi Keski-Suomen ELY-keskuksen tukemat...

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

UUD Tiehanke - siltahankkeet

Siltatyöt 2018 - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella.) Uudellamaalla ja Hämeessä on noin 3000 siltaa, joista n. 30...

Rantatunnelissa alkaneen vuoden ensimmäinen kuukausihuolto (Pirkanmaa)

Rantatunnelissa alkaneen vuoden ensimmäinen kuukausihuolto (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus huoltaa ensi viikolla keskiviikosta perjantaihin Tampereen Rantatunnelia iltaisin ja öisin . ...

ELY-keskuksen rahoituksen avulla vauhtia laajakaistainvestointeihin, myös elinkeinojen kehittäminen on aktiivista (Pirkanmaa)

ELY-keskuksen rahoituksen avulla vauhtia laajakaistainvestointeihin, myös elinkeinojen kehittäminen on aktiivista (Pirkanmaa) Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2014–2020 on...

Valtatien 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe

Valtatien 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen ja alueen maankäytön...

POP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa tiehankeasioista myös Kainuun alueella) Suunnitteilla olevat tiehankkeet Maanteiden 18136, 18137 ja...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT