› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa Valtaosa Pirkanmaan tiehankkeista on teiden ja siltojen korjauksia. Laajoista teiden parantamishankkeista päättää eduskunta valtion talousarvioesityksen yhteydessä....

Pir-tiehankkeet-valtatie 12-Lamminrahkan-eritasoliittymä

Valtatie 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä Tiesuunnitelman laatiminen Lamminrahkan eritasoliittymästä Kangasalla valtatie 12:lle Kangasalan ja Tampereen kaupunkien rajan...

Pir-tiehankkeet-valtatie 12-Lamminrahkan-eritasoliittymä-yhteystiedot

Projektipäällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskus p. 0295 036 223 Projektipäällikkö Niko Janhunen Finnmap Infra Oy p. 09 8565 3860

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-yhteystiedot

Hanke Projektipäällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskus p. 029 503 6223 tero.haarajarvi@ely-keskus.fi Yleissuunnittelu Projektipäällikkö Sari Kirvesniemi Ramboll Finland...

PIR-Tiehankkeet-Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi-Atala

Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi–Atala Pirkanmaan ELY-keskuksen Tampereella käynnistämät valtatie 12 parantamistyöt Alasjärven ja Linnainmaan (Atalan) eritasoliittymien välisellä...

Kunnossapito-niitot-ja-vesakonraivaukset-lue lisää

Slåtter av vägrenar Syftet med slåtter av gräsområden är att hålla sikten god för trafiken minska slyväxten förhindra gräset från att vikas ut på körbanan främja dikenas...

Kunnossapito-niitot-ja-vesakonraivaukset-ingressi

Slåtter och slyröjning Grönområdena kring landsvägarna som sköts är i huvudsak gräs- och skogsområden. Grönområdenas underhållsåtgärder genomförs i enlighet med en skötselklass för grönområden...

Rahoitus- ja hankintakatsaukset (Lapin ELY-keskus)

Rahoitus- ja hankintakatsaukset Lapin ELY-keskus julkaisee rahoitus- ja hankintakatsausta, johon on koottu ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet ja hankinnat. 2017 Tammi-kesäkuu ...

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-aikataulu-yhteystiedot

Hanke Projektipäällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskus p. 029 503 6223 tero.haarajarvi@ely-keskus.fi Yleissuunnittelu Projektipäällikkö Sari Kirvesniemi Ramboll Finland Oy p....

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-vuoropuhelu-yhteystiedot

Hanke Projektipäällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskus p. 029 503 6223 tero.haarajarvi@ely-keskus.fi Yleissuunnittelu Projektipäällikkö Sari Kirvesniemi Ramboll Finland Oy p....

pir-tiehankkeet-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-yva-menettely-ja-yleissuunnittelu-yhteystiedot

Hanke Projektipäällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskus p. 029 503 6223 tero.haarajarvi@ely-keskus.fi Yleissuunnittelu Projektipäällikkö Sari Kirvesniemi Ramboll Finland Oy p....

VAR Muuta ajankohtaista

AKTUELLT Påverka vatten! - Hörande om havsvård pågår 8.1. - 16.2.2018 och om vattenvård 8.1 - 9.7.2018 (8.1.2018) Finland ska leda vattensamarbetet mellan Kina och EU (Jord- och...

Kollektivtrafik-ingressi

Kollektivtrafik NTM-centralerna sköter tillgången på kollektivtrafiktjänster och skapar förutsättningar för att kollektivtrafiken ska fungera och löpa smidig EU:s förordning om kollektivtrafik...

Ajankohtainen tulvatilanne - lue lisää - SVE

Pressmeddelande från regionerna : Satakunta, Egentliga Finland, Birkaland: Tulvavaara Huittisissa ja muualla Kokemäenjoen keskiosalla (17.1.2018) Egentliga Finland, Satakunta: ...

ELY-keskuksen rahoituksen avulla vauhtia laajakaistainvestointeihin, myös elinkeinojen kehittäminen on aktiivista (Pirkanmaa)

ELY-keskuksen rahoituksen avulla vauhtia laajakaistainvestointeihin, myös elinkeinojen kehittäminen on aktiivista (Pirkanmaa) Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2014–2020 on...

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

Kutsujoukkoliikennelupa-ingressi_sv

Anropsstyrd kollektivtrafik Yrkesmässig persontransport på väg med buss mot ersättning är tillåten på basis av ett kollektivtrafiktillstånd, tillstånd för linjebaserad trafik eller tillstånd...

Joukkoliikennelupa ja yhteisölupa-ingressi_sv

Kollektivtrafiktillstånd och gemenskapstillstånd Transport av personer med buss mot ersättning är tillståndspliktig persontrafik. För det behövs ett kollektivtrafiktillstånd....
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT