› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa Valtaosa Pirkanmaan tiehankkeista on teiden ja siltojen korjauksia. Laajoista teiden parantamishankkeista päättää eduskunta valtion talousarvioesityksen yhteydessä....

Pir-tiehankkeet-Kangasalantien-parantaminen-valilla-Tampereen-raja-Vataiala

Kangasalantien parantaminen välillä Tampereen raja–Vatiala Pirkanmaan ELY-keskus ja Kangasalan kaupunki laativat parhaillaan yhteistyössä Tampereen rajan, Vatialantien ja Liutuntien...

Pir-tiehankkeet-Kangasalantien-parantaminen-valilla-Tampereen-raja-Vataiala-oikopolut

Tiesuunnitelmaselostus, pdf (2,8 Mt) Yleiskartta, pdf (1,3 Mt) Tiesuunnitelma, pdf (709 kt) Toosin silta, pdf (365 kt) Pituusleikkaukset (pdf) 5T-J1      (103 kt) ...

LAP kuulutukset

  Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella...

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2017 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2017 (Kaakkois-Suomi) Liikennekuolemien määrä laski kolmanneksella – Kouvolassa jo toinen peräkkäinen synkkä vuosi Poliisin...

Kalastus Tenojoella - Oikopolut swe

Tenoinfo 2017 (pdf, 339 kt) tillståndsbutik: www.tenonkalaluvat.fi Fisketillstånd för personer från andra orter som ägar egendom vid Teno älv: ...

Tungtransporter ingressi

Tungtransporter Tungtransportservicen är avsedd för sådana bofasta skärgårdsbor som inte har tillgång till fast väg- eller färjeförbindelse. Transporterna är avgiftsfria för de fast bosatta i...

LAP_alueen tila ja näkymät_maaseutupalveluiden vuositilastot

Maaseutupalveluiden vuositilastot - Lappi Tälle sivulle on koottu Lapin ELY-keskuksen maaseutupalveluiden vuositilastot. Elintarviketuotannon ja kasvinterveyden valvonta...

KAS Liikenneturvallisuus - linkit

MUUALLA VERKOSSA  Pysy kärryillä Kaakonkulman ja valtakunnan liikenneturvallisuusasioista ! (facebook.com) Seuraa liikennetilannetta ja huomioi häiriöt! ...

HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Häme Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu,...

HAM Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

Pohjois-Suomen kalatalousyksiköiden osoitteet

Pohjois-Suomen kalatalousyksiköiden osoitteet Kainuun kalataloustoimipiste, osoite Kalliokatu 4, 87100 Kajaani Lapin kalataloustoimipiste, Hallituskatu 3B, 96100 Rovaniemi ...

POK Vesitilanne

Vesitilanne - Pohjois-Karjala Hydrologiset havaintopaikat (jpg) Vesitilannetiedotteet 2018 Helmikuu Tammikuu 2017 Joulukuu ja vuosi 2017 ...

Kolttien asiainhoito - ingressi sv

Skötsel av skoltfrågor För skötsel av skoltarnas gemensamma ärenden och bevakning av skoltarnas intressen kan genom val utses en förtroendeman för skoltarna, vars mandatperiod är tre kalenderår...

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

Helmikuu kylmä ja vähäsateinen (Pohjois-Karjala)

Helmikuu kylmä ja vähäsateinen (Pohjois-Karjala) Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan helmikuu oli Pohjois-Karjalassa lähes kaksi astetta tavanomaista kylmempi. Kuukauden sademäärä jäi...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (pdf, 962 kb) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 8/2017 (pdf, 308 kb) ...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi_sv

Aktuellt Registrering av släpanordningar (5.12.2014) Från början av 2015 ska alla släpanordningar som kopplas till en bil och används i vägtrafik vara registrerade. Trots...

VAR Sillankorjaukset - linkit Oikopolut

Siltatöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY Ajankohtaista Kavilan ylikulkusillan korjaus Salossa kantatiellä 52 (03/2018-loppusyksy 2018) Kallioniemen sillan...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT