› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Ajankohtaista - SVE

Midsommartrafiken är som livligast på torsdag och söndag (19.6.2018) Servicen vid NTM-centralerna, TE-byråerna och UF-centret fungerar med fördröjning, på grund av omfattande störningar i...

Branschrapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens

Midsommartrafiken är som livligast på torsdag och söndag (19.6.2018) Trafikverket uppskattar att trafiken inför midsommarfirandet är som livligast på torsdag 21.6 kl. 11–20 och efter...

Midsommartrafiken är som livligast på torsdag och söndag

Midsommartrafiken är som livligast på torsdag och söndag Det kommer som vanligt att vara mycket trafik på torsdag före midsommar mellan klockan 11 och 20. Trafikverket uppskattar att trafiken...

Paltamon biojalostamon arviointiselostuksen kuulemisvaiheen yleisötilaisuus

Arviointiselostuksen kuulemisvaiheen yleisötilaisuus pidetään Korpitien koululla tiistaina 19.6.2018 klo 17.30 alkaen (kahvit klo 17.00 alkaen). Yleisötilaisuudessa esitellään myös kaavaluonnosta....
../common/calendar Startdatum: 19.6.2018

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

Maanteiden 800 ja 7980 risteyksen parantaminen Haapavedellä (Pohjois-Pohjanmaa)

Maanteiden 800 ja 7980 risteyksen parantaminen Haapavedellä (Pohjois-Pohjanmaa) Maanteiden 800 ja 7980 risteystä parannetaan rakentamalla kiertoliittymä. Pulkkilantien linjaus siirtyy hieman...

Etelä-Päijät-Hämeen tavoitteena vastuullisuus ja välittäminen liikenteessä (Häme)

Etelä-Päijät-Hämeen tavoitteena vastuullisuus ja välittäminen liikenteessä Etelä-Päijät-Hämeen alueella (Hollola, Kärkölä ja Orimattila) asuvien ja liikkuvien mielipiteitä kuntien...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.   ...

Understöd för vård av byggnadsarvet - ingressi

Understöd för vård av byggnadsarvet Miljöministeriet anvisar årligen anslag till närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) som kan delas ut som understöd för vård av...

Kantatie 58 tietyöt jatkuvat (Pirkanmaa)

Kantatie 58 tietyöt jatkuvat (Pirkanmaa) Tienparannustyöt jatkuvat kantatie 58:lla Kangasalan ja Oriveden välillä. Keskiviikkona 20.6. kohteessa aloitetaan esijyrsintätyöt yhteensä noin...

Myrskylässä liikennejärjestelyjä Artjärven ylikulkusillan korjauksen takia (Uusimaa)

Myrskylässä liikennejärjestelyjä Artjärven ylikulkusillan korjauksen takia Artjärven ylikulkusillan (U-972) korjaaminen sekä päällysrakenteen uusiminen aiheuttavat muutoksia Myrskylässä...

Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning

Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning Miljöministeriet stöder årligen projekt som främjar miljöfostran och miljöupplysning. Projektfinansieringen kommer från moment 35.01.65 -...

Hattulassa liikennejärjestelyjä Kupilan sillan korjauksen ajan (Uusimaa)

Hattulassa liikennejärjestelyjä Kupilan sillan korjauksen ajan Hattulassa katkaistaan Kalvolantie liikenteeltä Kupilan sillan uusimisen ajaksi 25.6.–28.6.2018. Kalvolantie katkaistaan...

Rahoitus ja avustukset - ingressi

Finansiering och understöd Aktuellt Lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar får sökas   Näringar Trafik Miljö   Näringar ...

KES Levätilanne

Levätilanne - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskus seuraa vuonna 2018 kesä–syyskuussa alueensa järvien sinilevätilannetta 14 havaintopaikalla yhteistyössä kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa. ...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

Mistä virtaa työelämään?

MISTÄ VIRTAA TYÖELÄMÄÄN? Työelämä 2020 –hankkeen visiona on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Vuonna 2018 toimintaa ohjaavana teemana on "Luottamus ja yhteistyö" Tilaisuuden...
../common/calendar Startdatum: 4.10.2018

Valtatie 9 päällystystyöt jatkuvat vielä pari päivää Oriveden ja Kangasalan välillä (Pirkanmaa)

Valtatie 9 päällystystyöt jatkuvat vielä pari päivää Oriveden ja Kangasalan välillä (Pirkanmaa) Valtatie 9:n päällystystyöt Kangasalan ja Oriveden välillä jatkuvat tämän viikon tiistaista...

liikenne-liikenteen asiakaspalvelu-soita meille

Kontaktformulär E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 0295 020 601 kundservice mån-fre, kl.  9 - 14, rådgivning och respons (lna/mta) 0295 020  603 ...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT