› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

ESA Kuulutukset

Kuulutukset - Etelä-Savo Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta...

Teiden talvihoidon luokkamuutoksia myös Pirkanmaalle (Pirkanmaa)

Teiden talvihoidon luokkamuutoksia myös Pirkanmaalle (Pirkanmaa) Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi torstaina 15.2. kohdentavansa perusväylänpidon sisällä kaksi miljoonaa euroa lisää...

KAS Kunnossapito - linkit

OIKOPOLUT Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päällystys, sillankorjauskohteet jai investointikohteet  2017 (pdf 3 Mt) Hoitoluokan rajat (pdf 6 Mt) Maantiet 2012 -julkaisu (pdf...

KAS Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus - Kaakkois-Suomi Sivun sisältö : Liikenneturvallisuus osana ELY-keskuksen toimintaa Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuustyön...

Kulttuuri ja luova talous - linkit

OIKOPOLUT Yhteyshenkilöt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Uutiskirjeet Kaakkois-Suomen Luovien alojen verkoston toimintasuunnitelma 2017 (pdf, 350 kt) Luovien alojen...

KAS Kulttuuri ja luova talous

Kulttuuri ja luova talous - Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisfoorumi Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisfoorumin tavoitteena on luovien alojen työllisyyden ja...

KAS Liikenneturvallisuus - linkit

MUUALLA VERKOSSA  Pysy kärryillä Kaakonkulman ja valtakunnan liikenneturvallisuusasioista ! (facebook.com) Seuraa liikennetilannetta ja huomioi häiriöt! ...

Teiden talvihoitoon lisärahoitusta myös Kaakkois-Suomeen (Kaakkois-Suomi)

Teiden talvihoitoon lisärahoitusta myös Kaakkois-Suomeen (Kaakkois-Suomi)   Liikenne- ja viestintäministeriö päätti tällä viikolla, että teiden talvihoitoon kohdistetaan vielä tänä vuonna...

LAP Alueen tila ja näkymät - Työmarkkinatilastot

Työmarkkinatilastot - Lappi Työ- ja elinkeinoministeriö (tem.fi) laatii tilastoja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) asiakkaista: TE-toimistoihin ilmoittautuneista työnhakijoista ja...

Kalavesien omistus ja kalatalousalueet - linkit Muualla verkossa sv

Delägarlagens stadgar (avi.fi) Meddela om kontaktuppgifterna till delägarlaget för ett samfällt område (maanmittauslaitos.fi) Centralförbundet för Fiskerihushållning (ahven.net)

POP Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Pohjois-Pohjanmaa Työllisyyden, osaamisen ja työmarkkinoiden kehittäminen Matkailun kohtaannon toimenpideohjelma - Matkailudiili Monialaisten...

Teiden talvihoitoluokka nousee 271 kilometrillä (Keski-Suomi)

Teiden talvihoitoluokka nousee 271 kilometrillä (Keski-Suomi) Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi torstaina kahden miljoonan euron lisärahoituksesta teiden talvihoitoon. Keski-Suomen...

POH Muuta ajankohtaista

Landsbygdens finansieringsstatistik 2017 (16.2.2018) Landsbygdsenheten informerar, februari 2018 (5.2.2018) Landsbygdsenheten informerar, januari 2018 (8.1.2018) ...

POP Matkailudiili - Sisältö

Matkailun kohtaannon toimenpideohjelma - Matkailudiili Matkailun  kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Osana hanketta on käynnissä matkailun työvoiman kohtaantoon liittyvä...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Reittiliikennelupa

Reittiliikenteen lupa-asiat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka...

Maaseuturahaston hanketreffit

Suunnitteletko hakevasi maaseuturahastosta hanketukea ELY-keskuksen tai Leader-ryhmien kautta? Tukea myönnetään varmimmin hankkeille, joille on tarvetta ja joilla on järkevät, selkeät tavoitteet...
../common/calendar Startdatum: 13.3.2018

LAP ELY-keskukset - Alueen tila ja näkymät - talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä - Lappi Sivulle on koottu talouden ja elinkeinoelämän kehitystä koskevaa seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaalia. Katsaukset Alueelliset...

PL 93 osoite poistuu käytöstä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

8.1.2018 Påverka vattnen - samrådet om vattenvården och havsvården har börjat 20.11.2017 Åtgärdsplan för skarv i Österbottens kustområden har publicerats på webben (Landskapen i...

POKELY yrityksen kehittaminen - linkit

OIKOPOLUT Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia (pdf, 607 kt) MUUALLA VERKOSSA Josek KETI PIKES

POS Elinkeinot -linkit

MUUALLA VERKOSSA Pohjois-Savon TE-toimisto (te-palvelut.fi) Seutukuntien yrityspalvelut VERSO Kuopion seudun yrityspalvelu Koillis-Savon Kehitys Oy ...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT