› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

PIR Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto - Pirkanmaa Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva linjaus Pirkanmaalla 7.12.2016 Yhteyshenkilöt: Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, puh. 0295 036 086 ...

Rahoituslinjaukset

Riktlinjer för finansiering Västra Finland (Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten ) (pdf, 1 Mt) På finska ...

liikenne-luvat-ilmoitusmenettely-sahko-ja-tele-ingressi-sv

Anmälningsförfarande, el och tele Placering av el- och telekablar på vägområden är tillståndspliktig. Vid ändringen av landsvägslagen fick det nuvarande placeringstillståndsförfarandet sällskap...

Kuulutukset - Häme

Kuulutukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.   Kuulutus...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

KAS Tiehankkeet Mt 3864 parantaminen Linkit Muualla verkossa

Hankkeen Facebook-sivut Maantien 3864 parantaminen välillä Yllikkälä-Vilkjärvi-Pulsa Hankkeen karttapalautejärjestelmä http://www.karttapalaute.fi/feedback_3864.htm

POK - Muuta ajankohtaista

Osallistu Koitajoen alueen arvojen kartoitukseen! Koitajoen valuma-alue on tärkeä rajavesistöalue, josta osa on Venäjän puolella. Suomessa Koitajoen valuma-aluetta...

PIR kuulutukset

Kuulutukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Yleisötilaisuus 16.11.2017 klo 18 Hämeenkyrön Jyväpirtissä Maisematien parantamisesta, hanke-esittely ...

POS Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Avustukset rakennusperinnön hoitoon - Pohjois-Savo Maakuntakaavan kulttuuriympäristökohteet Pohjois-Savon alueella: Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys, osa 2, pdf...

POS Avustukset rakennusperinnön hoitoon - linkit

MUUALLA VERKOSSA Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys, osa 2, pdf (pohjois-savo.fi) Kuopion seudun kulttuuriympäristö seutukunnan vahvuudeksi, pdf (pohjois-savo.fi)

Vesimäärät kasvussa Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi)

Vesimäärät kasvussa Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi) Sateisen sään jatkuminen alkaa jo näkyä vedenkorkeuksissa ja suurina virtaamina myös isoissa vesistöissä. Kymijoen vesistöalueella vesien...

KAI Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset – Kainuu Sivulle on koottu Kainuun ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset. Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston ja samalla...

liikenne-tavaraliikenne-linkit muualla verkossa

Lag om kommersiell godstransport på väg (693/2006) (finlex.fi) EU:s förordning (EG) om trafikidkare (EY) 1071/2009 (eur-lex.europa.eu) EU:s förordning (EG) om godstrafiktillstånd...

Liikenne-Taksiliikenne-muualla verkossa

Ansökan om tillstånd och anvisning (yrityssuomi.fi) Anmälan om inledande av taxitrafik (yrityssuomi.fi) Ansökan om att avbryta taxitrafik (yrityssuomi.fi) Anmälan om...

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

Kehittyvien maiden markkinat

Yritysklinikka vientiyrityksille ja kansainvälistymistä suunnitteleville pk-yrityksille sekä muille toimijoille, jotka edistävät yritysten toimintoja kehittyvissä maissa. Team...
../common/calendar Startdatum: 30.11.2017

POS Tiehankkeet - Valtatien 5 parantaminen Leppävirran kohdalla

Valtatien 5 parantaminen Leppävirran kohdalla, aluevaraussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii aluevaraussuunnitelmaa valtatien 5 parantamisesta Leppävirran...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT