› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

HAM Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot - Häme Ajankohtaista Hyvää Joulua! Valtakunnallisten hankkeiden ideahaku on käynnissä Nyt etsitään uusia maaseudun innovaatioryhmiä Hanke- ja...

Loistava tilaisuus yritykselle etsiä osaajia Hollannista (Pirkanmaa)

Loistava tilaisuus yritykselle etsiä osaajia Hollannista (Pirkanmaa) Yritys, nyt on loistava tilaisuus etsiä osaajia Hollannista! Business Finlandin johdolla Suomen suurimmat kaupungit ja...

Joulunajan kierrätysvinkit (Pirkanmaa)

Joulunajan kierrätysvinkit (Pirkanmaa) Lahjapaperia, kinkunrasvaa, uudenvuodentinaa… miten lajitella oikein joulun aikana syntyvä jäte? Jouluaikana syntyy arjesta poikkeavaa jätettä,...

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia ei tämänhetkisen tiedon mukaan voi hakea vuonna 2019 (Pirkanmaa)

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia ei tämänhetkisen tiedon mukaan voi hakea vuonna 2019 (Pirkanmaa) Voimassa oleviin sitoumuksiin ei myöskään voi hakea lisäalaa tavanomaisesta tuotannosta. ...

Yhteistyössä suunniteltu ja rahoitettu koulutus auttaa yritystä uusien osaajien tai nykyisen henkilöstön kouluttamiseen (Pirkanmaa)

Yhteistyössä suunniteltu ja rahoitettu koulutus auttaa yritystä uusien osaajien tai nykyisen henkilöstön kouluttamiseen (Pirkanmaa) Pirkanmaalla yritykset rekrytoivat vilkkaasti uutta...

Jään kantavuudesta varmistuttava ennen jäille menoa (Pirkanmaa)

Jään kantavuudesta varmistuttava ennen jäille menoa (Pirkanmaa) Lauhan syksyn jälkeen vesistöt ovat suurelta osin vielä jäätymättä. Osalle pienimmistä järvistä on jo alkanut kertyä jääpeite,...

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat - ingressi

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat Kalatalousalueet ovat aakkosjärjestyksessä rajapäätöksissä mainittujen suomenkielisten nimien mukaisesti. ...

Ikaalisten reitillä tehtiin historiaa (Pirkanmaa)

Ikaalisten reitillä tehtiin historiaa (Pirkanmaa) Vesienhoidon ensimmäinen neuvottelukunta on perustettu Pirkanmaalla Ikaalisten reitille. Laaja joukko eri organisaatioiden edustajia aina...

VAR Muuta ajankohtaista

AKTUELLT Fiskeriområdenas stämmokallelser finns tillgängliga på webben fr.o.m. 2.1.2019 Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras (meddelande 18.12.2018, SYKE) ...

POK Tehtävät ja toiminta - neuvottelukunta

  Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta ELY-keskuksen neuvottelukunta tukee keskuksen toimintaa ja käsittelee neuvoa-antavana elimenä ainakin ELY-keskuksen tulossuunnitelmia,...

Ajankohtaista - SVE

Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats (18.12.2018) Trafikverket blir Trafikledsverket från och med årsskiftet (11.12.2018) ...

Ylöjärvelle uusi kevyen liikenteen väylä (Pirkanmaa)

Ylöjärvelle uusi kevyen liikenteen väylä (Pirkanmaa) Ylöjärvellä oppilaiden koulumatka muuttui turvallisemmaksi, kun uusi neljä kilometriä pitkä kevyen liikenteen väylä valmistui...

Järvien ja pohjavesien pinnat alhaalla Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Järvien ja pohjavesien pinnat alhaalla Etelä-Savossa (Etelä-Savo) Kulunut vuosi on ollut Etelä-Savossa tavanomaista kuivempi. Kuivan ja lämpimän kesän sekä vähäsateisen syksyn johdosta...

Idag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser

Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats (18.12.2018) Traditionsbiotoperna är Finlands mest utrotningshotade naturtyper. ...

Avgränsningar och nya klassificeringar av grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Sjundeå och Ingå (Nyland)

Avgränsningar och nya klassificeringar av grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Sjundeå och Ingå (Nyland) Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) har lagt fram de granskade...

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyn koulutustilaisuus, Seinäjoki

Ympäristösuojelulain muutos tulee voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Muutos tuo uudistuksia myös eläinsuojien ympäristölupamenettelyyn. Jatkossa osa eläinsuojien laajennuksista tulee kuulumaan ns....
../common/calendar Startdatum: 11.2.2019

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyn koulutustilaisuus, Turku

Ympäristösuojelulain muutos tulee voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Muutos tuo uudistuksia myös eläinsuojien ympäristölupamenettelyyn. Jatkossa osa eläinsuojien laajennuksista tulee kuulumaan ns....
../common/calendar Startdatum: 21.1.2019

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyn koulutustilaisuus, Mikkeli

Ympäristösuojelulain muutos tulee voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Muutos tuo uudistuksia myös eläinsuojien ympäristölupamenettelyyn. Jatkossa osa eläinsuojien laajennuksista tulee kuulumaan ns....
../common/calendar Startdatum: 29.1.2019

Kalastusalueet aloittavat toimintansa

Kalatalousalueet aloittavat toimintansa Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta lähtien. Kalatalousalueiden tehtävänä on muun muassa kalavarojen kestävän käytön ja...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT