› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

LAP_DigiStep

Lapin DigiStep esiselvityshanke hankkeen tavoitteena on edistää digitalisaatiota ja tätä kautta työn tuottavuutta sekä yritysten kilpailukykyä Lapissa. Tämä edellyttää sitä, että yritykset...

Facebook

Työpajan teemana: Miten digitalisuutta voidaan hyödyntää yritysten strategiassa ja osaamisen johtamisessa? Kutsu ja ohjelma Ilmottaudu suoraan tästä: http://bit.ly/2CCpSt0 Hox! ...

Etelä-Savon pinta- ja pohjavesiä hoidetaan ja kunnostetaan aktiivisesti (Etelä-Savo)

Etelä-Savon pinta- ja pohjavesiä hoidetaan ja kunnostetaan aktiivisesti (Etelä-Savo) Vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Etelä-Savossa vesien tilaa...

VAR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa tiehankeasioista myös Satakunnan alueella) Toteutettavat hankkeet Sillankorjaukset 2018 ...

KES Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen – Keski-Suomi Vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa ELY-keskuksen yhteyshenkilöt ovat tavoitettavissa virka-aikana . Eliökuolemat...

HAM Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot - Häme Ajankohtaista Kasvihuonetuki haettavana maaliskuun alkuun saakka Sikojen ulkonapidon rajoitus alkaa 1.6.2018 – sähköaidan rakennevaatimuksiin muutos...

Lapin matkailupilotin markkinavuoropuhelu -tilaisuus (Lappi)

Lapin TE-toimisto ja ELY-keskus järjestävät markkinakartoitusta tukevan vuoropuhelutilaisuuden 2.3.2018 klo 9-11 Lapin TE-toimistossa osoitteessa Valtakatu 16, Rovaniemi. Markkinavuoropuhelun...

UUD Liikenne - Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö - Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella.) Uudenmaan...

Erikoiskuljetusten lupien käsittelyä on tehostettu (Pirkanmaa)

Erikoiskuljetuslupien käsittelyyn uutta tekniikkaa (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus myöntää Manner-Suomeen vuosittain noin 10 000 erikoiskuljetuslupaa. Vuoden alusta lupia on käsitelty...

EPO ei-tuotannollinen yhteysteidot

Esittelijät asiantuntija / ympäristövastaava Pekka Länsivierto 0295 027 590 Maksatus maksatusasiantuntija Leena Rinta-Jaskari 0295 027 614

EPO maatilojenkehittäminen tuotannolliset investoinnit

Produktiva investeringar – Södra Österbotten Med investeringsstöden som beviljas för gårdsbruken strävar man efter att förbättra gårdarnas struktur, effektivitet och...

EPO maatilojenkehittäminen sukupolvenvaihdos

Generationsväxling och ägobyte på gårdsbruken – Södra Österbotten ELY-centralen kan stöda unga jordbrukare med startstöd och stöd för markköp för lantbruksföretagare som är under 40 år när...

EPO maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen – Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 kautta rahoitetaan maatalouden ja...

EPOELY Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitus - Etelä-Pohjanmaa Uudistuksia hakumenettelyyn ja mahdollisuus sähköiseen asiointiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 rahoitettavien...

EPO ELY Maatilojen kehittäminen

Maatilojen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Investointitukien kohteet ja rahoitus, valintamenettelyn perusteet, nuorten viljelijöiden aloitustuen ehdot, elinkeinosuunnitelman perusteet ja...

Liikennevalojen noudattamatta jättäminen näkyy liikennevalotiedoissa ja onnettomuustilastoissa (Pirkanmaa)

Liikennevalojen noudattamatta jättäminen näkyy liikennevalotiedoissa ja onnettomuustilastoissa (Pirkanmaa) Tampereella on syksyn 2017 aikana tutkittu liikennevaloliittymissä valojen...

KAS Tiehanke- Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla - linkit Oikopolut

Lähtökohdat ja tavoitteet Suunnitelmien kuvaus Vaikutukset Hankekortti Vt 6 Kouvolan kohta (pdf 124 kt) Hankekortti  Vt 6 Kouvola - Valkeala (pdf, 129 kt) ...

KAS Tiehankkeet - Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla

Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla   Valtatie 6 on kuuluu osana Euroopan Unionin päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T). Tie on toinen kansainvälisen liikenteen...

KAS Tieahankket - Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla - Vaikutukset

Vaikutukset Työn yhteydessä on tehty laajat ja kattavat vaikuttavuus- ja kustannustehokkuusarvioinnit. Niiden perusteella on saatu  perustelut tiejaksojen parantamiselle vaiheittain...

KAS Tiehankkeet - Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla - Vaihtoehtojen vertailu ja ratkaisuehdotuksen viimeistely

Suunnitelmien kuvaus   Kuva suunnittelualueesta (pdf) Suunnitelmissa on esitetty toimenpiteet tieosuuksien parantamiseksi tarvittavine tie-, katu- ja liittymäjärjestelyineen....
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT