› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Mitä ajankohtaista ympäristönsuojelussa (Kaakkois-Suomi)

Mitä ajankohtaista ympäristönsuojelussa? (Kaakkois-Suomi) Avauksessaan ylijohtaja Leena Gunnar kertoi sekä ELY-keskuksen että myös laajemmin Kaakkois-Suomessa ajankohtaisista teemoista, kuten...

KAI Ajankohtaista - Kuulutukset

Kuulutukset – Kainuun ELY-keskus Sivulla ilmoitetaan Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, meillä ei tällä hetkellä ole nähtävillä olevia kuulutuksia. ...

Suomen saunakulttuuri ry sai Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon 2017 (Keski-Suomi)

Suomen saunakulttuuri ry sai Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon 2017 (Keski-Suomi) Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon sai Suomen Saunakulttuuri ry Jämsän Juokslahden...

Branschrapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens

Livsmedelsbranschen söker tillväxt genom utnyttjande av trender och internationalisering (13.12.2017) Bageriindustrins omsättning som helhet har vuxit, och hela livsmedelsbranschens...

Vesivisio 2050 Kokemäenjoen vesistöalueelle valmistunut (Häme)

Vesivisio 2050 Kokemäenjoen vesistöalueelle valmistunut (Häme) Visio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko vesistöalueen...

Ajankohtaista - SVE

Livsmedelsbranschen söker tillväxt genom utnyttjande av trender och internationalisering (13.12.2017) Tillväxtprogram för transportsektorn ska hjälpa företag ut på den internationella...

LAP kuulutukset

  Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella...

Livsmedelsbranschen söker tillväxt genom utnyttjande av trender och internationalisering

Livsmedelsbranschen söker tillväxt genom utnyttjande av trender och internationalisering "I bageriprodukterna syns aktuella trender mycket tydligt, och företagen eftersträvar aktivt tillväxt...

POP Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Pohjanmaa Liikenne ja infrastruktuuri Maantien 8714 Lehtovaara - Viinamäki lakkauttaminen välillä Lahnasjärvi - mt 870 (Tuhkalantie), Kajaani ja Sotkamo Mt...

POS Tiehankkeet - Valtatie 9 Onkamo-Niirala-linkit Oikopolut

Yleissuunnitelmaluonnos 1.12.2017 Yleiskarttaluonnos, länsiosa (pdf 7.4 Mt) Yleiskarttaluonnos, keskiosa (pdf 8.2 Mt) Yleiskarttaluonnos, itäosa (pdf 6,3 Mt) ...

Asiantuntijapalvelut Uusimaa

Yrittäjästä työnantajaksi: Tarvitsetko apua ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen?

Koulutuspalvelut Uusimaa

Yrittäjästä työnantajaksi: Tarvitsetko apua ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen?

UUD-Yrityksen kehittäminen-Neuvonta sv.

Rådgivning - Nyland FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 501 må - fre 9.00 - 16.00, ger allmän information om den offentliga företags- och arbetsgivarservicen. Regionens...

Henkilöstöpalvelut Uusimaa

Yrittäjästä työnantajaksi: Tarvitsetko apua ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen?

Kalavesien omistus ja kalatalousalueet - ingressi

Ägande av fiskevatten och fiskeriområden Fiskerätten hör till ägaren av fiskeområdet. Ägaren kan vara en privat fastighet eller staten. Vattenområdet kan också vara samfällt för flera...

ESA Ympäristö

Yleistiedoksianto Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastuslain (379/2015) 22 §:n nojalla antamista päätöksistä uusien kalatalousalueiden rajoista (nähtävillä 19.1.2018 asti). Päätökset ja muu...

Kuulutukset - Häme

Kuulutukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.   Kuulutus...

PIR kuulutukset

Kuulutukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Yleisötilaisuus 16.11.2017 klo 18 Hämeenkyrön Jyväpirtissä Maisematien parantamisesta, hanke-esittely ...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Sivulla ilmoitetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kuulutuksista ja päätöksistä. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. ...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT