› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

KES Maaseudun yritysrahoitus, linkit

Oikopolut Länsi-Suomen yritysrahoituslinjaukset   Maaseutuohjelman yritysrahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020

KES Maaseudun kehittäminen, linkit

OHJEITA SÄHKÖISEEN TUKIHAKUUN Ohjeita Hyrrän käyttöön (mavi.fi) Hyrrän ohjevideot (mavi.fi) Katso -tunniste (yritys.tunnistus.fi) HANKKEIDEN VALINTAPERUSTEET   ...

Muualla verkossa

Klimat På finska: Kuluttajista ilmastokansalaisiksi (Finlands klimatpanel) På finska: Ilmastokasvatus osaamisen ja vastuullisen kansalaisuuden perustana (Finlands klimatpanel) ...

Soteuttamo 2.0

Kolmannen kerran Etelä-Karjalassa järjestettävän Soteuttamon tarkoituksena on auttaa sote-alan toimijoita menestyvään toimintaan maakunnassa. Soteuttamo 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat...
../common/calendar Startdatum: 6.11.2018

KAS Organisation

Organisation - Sydöstra Finland E-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi Telefonväxel: 0295 029 000 Överdirektör Leena Gunnar Sekreterare Marjaliisa Clack Strategi och...

POK Tehtävät ja toiminta - neuvottelukunta

  Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta ELY-keskuksen neuvottelukunta tukee keskuksen toimintaa ja käsittelee neuvoa-antavana elimenä ainakin ELY-keskuksen tulossuunnitelmia,...

PIR Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus - Pirkanmaa Pirkanmaalla liikenneympäristön turvallisuutta parannetaan pienillä toimenpiteillä. Niillä edistetään paikallisesti eri käyttäjäryhmien liikenneturvallisuutta...

LAP kuulutukset

  Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella...

HAM Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

POS Tiehankkeet - Maanteiden 455 ja 15323 Järvikyläntien liittymän parantaminen, Joroinen

Maanteiden 455 ja 15323 liittymäjärjestelyt, Joroinen Suunnittelualue sijaitsee noin kolme kilometriä Joroisten taajamasta luoteeseen päin. Suunnittelualueeseen kuuluvat maanteiden 455...

Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags- och fiskerihushållningsprojekt - ingressi

Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags- och fiskerihushållningsprojekt Aktuellt Ansökningstid för 2019 års statsunderstöd kommer att vara 24.10. - 30.11.2018. Understöd kan...

Understöd för vård av byggnadsarvet - ingressi

Understöd för vård av byggnadsarvet Aktuellt Ansökningstid för 2019 års statsunderstöd kommer att vara 24.10. - 30.11.2018. Miljöministeriet anvisar årligen anslag till närings-,...

ESA Kuulutukset

Kuulutukset - Etelä-Savo Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta...

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag inom miljöministeriets förvaltningsområde...

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue - linkit Muualla verkossa

Understöd för vård av byggnadsarvet (miljo.fi) Skyddsplaner för grundvattenområden (miljo.fi) Vattenförvaltningsområden (miljo.fi) Glesbebyggelsens avloppsvatten (miljo.fi) ...

Rahoitus ja avustukset - ingressi

Finansiering och understöd Aktuellt Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2018 får sökas fram till 26.10.   Näringar Trafik Miljö   ...

Idag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser

Regionala utvecklingsutsikter: Fortsatt växande ekonomi och ökande sysselsättning (10.10.2018) I regionerna bedömer man att den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT