› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Idag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser

Arbetskrafts- och integrationsutbildningarnas kvalitet och effekt följs upp (21.1.2019) NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas sakkunniga söker de bästa lösningarna för att...

Arbetskrafts- och integrationsutbildningarnas kvalitet och effekt följs upp

Arbetskrafts- och integrationsutbildningarnas kvalitet och effekt följs upp NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas sakkunniga söker de bästa lösningarna för att svara på de...

PIR Organisaatio

Organisaatio - Pirkanmaa Y lijohtaja  Leena Vestala Aluekehityspäällikkö Kristiina Karppi Strategia- ja asiakkuuspäällikkö Jani Tulehmo Team Finland -koordinaattori Jukka...

PIR Viestintä

Pirkanmaan ELY-keskuksen viestinnän yhteystiedot Elinkeinot, työvoima ja osaaminen Viestintäpäällikkö Tiina Tanni, puh. 0295 036 205 Verkkotiedottaja Tinnu Salonen, puh. 0295 036 209 ...

KESELY Joukkoliikenne - Valtionavustukset

Valtionavustukset - Keski-Suomi Vuonna 2019 ELY-keskus rahoittaa alueensa joukkoliikennettä yhteishankkimalla joukkoliikennettä kuntien kanssa sekä myöntämällä valtionavustuksia. ...

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Valkeakosken Kaapelinkulma -kaivoshankkeen ympäristölupa ja -valvonta kunnossa Lue Pirkanmaan ELY-keskuksen joulukuun uutiskirje (19.12.2018) Pälkäneen keskustan pohjavesialueen...

PIR Uutiskirjeet - linkit

Pirkanmaan ELY-keskuksen sähköiset uutiskirjeet 19.12.2018 26.11.2018 25.10.2018 20.9.2018 15.6.2018 15.5.2018 18.4.2018 15.3.2018 22.2.2018 ...

liikenne-yksityisteiavustukset-parantaminen-teksti-sv

Projekt som understöds Till prioriterade projekt hör bland annat: broar och vägtrummor i dåligt skick översvämnings- och tjälskador objekt som är viktiga för trafiksäkerheten, såsom...

Kundservice för miljöfrågor - ingressi

Kundservice för miljöfrågor Söker du information om miljö? Har du redan besökt miljo.fi –webbtjänst? www.miljo.fi Webbtjänst erbjuder information om miljösaken och linken till...

liikenne-yksityistieavustukset-yksityisteiden parantamisen avustaminen-ingressi sv

Statsbidrag för förbättring av enskilda vägar  Ett behovsprövat statsbidrag kan beviljas  för väghållning för en enskild väg som är berättigad till statsbidrag. Bidraget kan sökas av...

liikenne-yksityistieavustukset-valtionavustuskelpoisuuden hakeminen-linkit-muualla verkossa sv

Trafikledsverket Statsbidrag för enskilda vägar (pdf 2,3 Mt, på finska) i kraft i tillämpliga del Anmälan av uppgifter gällande enskilda vägar till Digiroad  

Neuvottelukunnan kokousmateriaalit

Neuvottelukunnan kokousmateriaalit Vuosi 2019 Seuraaavat kokoukset: 29.3., 19.6., 24.9. ja 10.12. klo 13.00 - 15.00, paikkana Virastotalo nh Aurinko Vuosi 2018 Kokous 18.12.2018...

liikenne-yksityistieavustukset-sv

Berättigade till statsbidrag är med bil körbara enskilda vägar : ett väglag har grundats för vägen och uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över...

liikenne-yksityistieavustukset-valtionavustuskelpoisuuden hakeminen-ingressi sv

Rätt till statsbidrag Statsbidrag kan erhållas under förutsättning att vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag...

liikenne-yksityistieavustukset-yhteystiedot-oikopolut-sv

Blanketter (under uppdatering) Prestationsbaserad kostnadsberäkning över förbättringsprojekt för enskild väg (xls, 84 kt)

POK - Muuta ajankohtaista

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen päätös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2019 päätös (17.12.2018) Ravinteiden...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (pdf, 962 kb) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 8/2017 (pdf, 308 kb) ...

Ajankohtaista - SVE

Branchrapporten: Den rekordstora ökningen av antalet turister syns också i behoven att utveckla turistindustrin (18.1.2019) Rapporten: "Specialiserade företag klarar sig i möbelbranschen,...

KAS Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Kaakkois-Suomi Asiantuntijat ympäristövahinkotapauksissa sekä ympäristön erityistilanteissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen puhelinvaihde (klo...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT