› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Valtatie 12:lle uusia riista-aitoja ja yksityistiejärjestelyitä (Pirkanmaa)

Valtatie 12:lle uusia riista-aitoja ja yksityistiejärjestelyitä (Pirkanmaa)

Valtatie 12:lle Sastamalan ja Nokian välille rakennetaan nykyisten Hyrkin, Kärppälän ja Sarkolan ohituskaistojen kohdille uusia riista-aitoja. Samassa yhteydessä valtatiellä tehdään yksityistiejärjestelyjä.

Valtatie 12 parannetaan Nokian ja Sastamalan välillä rakentamalla ohituskaistojen kohdille uudet riista-aidat ja tekemällä yksityistiejärjestelyjä. Liedeksimintien, Suikintien ja Pikku-Kojolantien yksityistieliittymien kohdille rakennetaan väistötilat. Vähentämällä yksityisteiden liittymiä ELY-keskus parantaa valtatien toimivuutta ja turvallisuutta.

Yhteensä 21 kilometriä uutta riista-aitaa

Peuraeläinonnettomuuksia sattuu maakunnassa varsinkin eteläisen Pirkanmaan laajoilla viljelyalueilla, jonne valtatie 12:n varteen nyt rakennetaan riista-aitaa Hyrkin, Kärppälän ja Sarkolan kohdille yhteensä 21 kilomeriä. Sarkolaan uutta riista-aitaa valmistuu 9 kilomeriä, Hyrkkiin 5 kilometriä ja Kärppälään 7 kilomeriä. Yksityisteitä kaikkiaan kolmeen eri kohtaan rakennetaan yhteensä noin 11 kilometriä.

Riista-aitojen rakentaminen aloitetaan lähiaikoina ja yksityistiejärjestelyt käynnistyvät vähän myöhemmin. Uudet riita-aidat yksityistiejärjestelyineen valmistuvat tämän vuoden lopussa.

Liikenteelle vain vähäistä haittaa

Nopeutta saatetaan joutua jonkin verran laskemaan kulloisessakin rakennuskohteessa, mutta isompaa haittaa ei liikenteelle pääasiassa ajoradan sivussa tehtävistä rakennustöistä aiheudu.

Nyt rakennettavat uudet riista-aidat parantavat valtatie 12 liikenneturvallisuutta ja liittymien toimivuutta vähentämällä merkittävästi eläinonnettomuuksia.

Valmista syksyllä 2019

Valtatie 12 uudet riista-aidat valmistuvat joulukuussa. Noin 1,9 miljoonaa euroa maksavien töiden pääurakoitsijana toimii Destia Oy.

Liite: Kartta

Lisätietoja:

 • Heikki Koski, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 03 6251
 • Mikko Ojansuu, Destia Oy, p. 050 4668834  

Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT